DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).125058

ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСТИГМАТИЗАЦІІЇ ДУШЕВНОХВОРИХ ОСІБ

М. В. Чутора

Анотація


В статті висвітлюється процес дестигматизації душевнохворих за допомогою процесу деінституціоналізації, як однієї з соціальних технологій дестигматизаці даної категорії осіб. Проаналізовано та узагальнено здобутки та помилки при застосуванні даної технології з метою їх попередження у майбутньому.

Ключові слова


психічне здоров’я; стигматизація; дестигматизація; технології дестигматизації; деінституціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченой идентичностью. Часть 1. Стигма и социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность [Електронний ресурс] / Ирвин Гофман; пер. с англ. М.С. Добряковой. – Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru/text/17687311/

Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т. 1.: Пер.с англ. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. – 480 с.

Кнуф А., Эпов Л. Стигма: теория и практика (Начало) [Електронний ресурс] / А. Кнуф, Л. Ю. Эпов // Знание. Понимание. Умение. – 2006. - No2. – Режим доступу: http://www.zpu- journal.ru/zpu/2006_3/Knuf&Epov/20.pdf

Кнуф А., Эпов Л. Стигма: теория и практика (Окончание) [Електронний ресурс] / Знание. Понимание. Умение. – 2006. - No3. – Режим доступу: www.zpu- journal.ru/zpu/2006_2/Knuf&Epov/22.pdf

Отвергнутые граждани. Психическое здоровье и права человека [Електронний ресурс] / Информация ВОЗ – Режим доступу: www.who.int/features/2005/mental_health/ru/index.html

Попович Г. М. Функціонально-рольовий репертуар фахівців соціальної роботи у сфері психічного здоров'я / Ганна Михайлівна Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – 2008. – No 12-13. – С. 143-145.

Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами Информационный бюллетень ВОЗ N°220 [Електронний ресурс] / Информационный бюллетень ВОЗ No 220, сентябрь 2010.– 2010. – Режим доступу: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/index.html

Циганок Л. А. Реформирование психиатрической службы. Опыт США И Европы (обзор реформ в психиатрии в США и Европе, предпосылки, сущность реформ, проблемы на пути их реализации, результаты реформ, планы на будущее) [Електронний ресурс] / Л. А. Циганок // Независимый психиатрический журнал. – 2007. – No 3. – Режим доступу: http://www.npar.ru/journal/2007/3/reforming.htm

Lamb R. H., Leona L. Bachrach L. L. Некоторые взгляды на деинституционализацию [Електронний ресурс] / H. Richard Lamb, Leona L. Bachrach // Обзор современной психиатрии. – 2003. – вып. 20. – Режим доступу: http://www.psyobsor.org/1998/20/3-1.php

Novella J. E,Теоретические объяснения деинституционализации и реформы служб психиатрической помощи: критический обзор [Електронний ресурс] / Enric J. Novella // Обзор современной психиатрии. – 2008. – вып. 36. – Режим доступу: www.psyobsor.org/1998/36/2-1.html