DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124999

СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ЖИТТЯ ОСІБ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ В УКРАЇНІ

К. Г. Мирвода

Анотація


Дана стаття розглядає актуальну проблему соціальних умов життя осіб із розумовою відсталістю в Україні, що є дуже важливо у світлі розбудови толерантного, гуманного суспільства та соціальної держави. Автор висвітлює вже досліджені деякі аспекти цієї тематики та доповнює своїм аналізом правових, соціальних, психологічних умов та наслідків двох  типових стилів життя таких індивідів. Під кінець в статті визначається цілісна, комплексна картина соціальних умов життя цієї категорії населення.

Ключові слова


соціальні умови життя, особи із розумовою відсталістю, сім’я, громада, інтернатний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Бастун Н.А. «Ненаучувані» діти: право на освіту / Бастун Н.А. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика [науково-методичний журнал]. – 2004. – No3(8).

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 60 с.

Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми. / Кравченко Р.І. – К.: БТ«Джерела», 2001. – 140 с.

Менеджмент корекційно-педагогічних послуг особам із розумовою відсталістю. / [Семигіна Т.В., Майорова Н.В. та ін.] ; за ред. Семигіної Т.В. – К.: «БТ «Джерела», 2007. – 181с.

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: закон України вiд 16.11.2000 No 2109-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: закон УРСР вiд 21.03.1991 No 875-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про пенсійне забезпечення: закон України вiд 05.11.1991 No 1788-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про психіатричну допомогу: закон України вiд 22.02.2000 No 1489-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про соціальні послуги: закон України вiд 19.06.2003 No 966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Психологический словарь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=200

Сідєльнік Л. Як захистити дитину з розумовою відсталістю у ході надання освітніх та соціальних послуг: навч.-метод. посіб. для корекційних педагогів та соц. працівників. / Сідєльнік Л., Кравченко Р., Гончар Л. – К.: «ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю», 2006. – 64с.

Соціальні послуги на рівні громади для осіб з інтелектуальною недостатністю / за ред. Синьова В.М. – К. : «БТ «Джерела», 2004. – 312с.

Стан дотримання прав людей з інтелектуальною недостатністю — опікуваних інтернатних закладів України. Звіт про виконання дослідження / [Р.І. Кравченко, Л.К. Гончар, Н.В. Майорова, Л.В. Чернишевська] за заг. ред. д.п.н. проф. В.М. Синьова — К.: «Дреднаут», 2004. — 48 с.