DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124996

ІДЕОЛОГІЯ ВЛАСНИКІВ КРУПНОГО КАПІТАЛУ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. А. Рахманов

Анотація


Стаття присвячена аналізу теоретично-прикладних досліджень ідеології великих власників у процесі розвитку капіталізму. У класичних дослідженнях визначальними чинниками ідеології великих власників вважалися економічний (К.Маркс), статусний (Т.Веблен) та релігійний (М.Вебер).  У сучасних дослідженнях ідеологія капіталістів постає як специфічна форма реакції на стан «напруженості ролевих функцій» крупних бізнесменів, яка інтегрує їхню підприємницьку роль із зростаючими соціальними вимогами з боку суспільства. Індивідуалістична сутність бізнесменів- власників поступово змінюється на ширші соціальні ініціативи.


Ключові слова


власники крупного капіталу; ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркс К. Сочинения (2-е издание) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Том 23 (“Капитал”, том первый). – М. : Издательство политической литературы, 1960. – 920 с.

Маркс К. Сочинения (2-е издание) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Том 25, часть I (“Капитал”, том третий. Часть первая (главы I — XXVIII)). – М. : Издательство политической литературы, 1961. – 554 с.

Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; пер. с англ., вступ. ст. С.Г. Сорокиной; Общ. ред. В.В. Мотылева. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. – К. : Основи, 1994.– 261 с.

Sutton F.X. The American business creed / F.X. Sutton, S.E. Harris, C. Kaysen, J. Tobin. – Cambridge, Mass. : Harvard univ. press, 1956. – 414 p.

Seider M.S. American Big Business Ideology: A Content Analysis of Executive Speeches / Maynard S. Seider // American Sociological Review. – 1974. – Vol. 39, No 6. – P. 802–815.

Nichols T. Ownership, Control and Ideology, An Inquiry into Certain Aspects of Modern Business Ideology / T. Nichols. – London : George Allen and Unwin; 1969. – 272 p.

Barton A.Н. Determinants of Economic Attitudes in the American Business Elite / A.Н. Barton // American Journal of Sociology. – 1985. – Vol. 91, Issue 1. – Р. 54–87.

Burris V. The Myth of Old Money Liberalism: The Politics of the «Forbes» 400 Richest Americans / V. Burris // Social Problems. – 2000. –Vol. 47, No 3. – Р. 360–378.

Эпштейн С. Бюрократизация бизнеса США / С. Эпштейн // Мировая экономика и международные отношения. – 1977. – No 5. – С. 125–133.

Hartmann H. Authority and organization in German Management / H. Hartmann. – Princeton: Princeton University Press, 1959. – 334 p.

Дєнков Д. Ахметов і Кo не підтримали західних мільйонерів [Електронний ресурс] / Д. Дєнков. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2011/09/7/297317/.