DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124992

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Д. В. Зубенко

Анотація


У статті розкриваються особливості розвитку фестивального руху в сучасній Україні та обґрунтовується необхідність його наукового дослідження. Виділено основні позитивні та негативні риси сучасних фестивалів та можливі шляхи покращення ситуації. Простежено історичний розвиток фестивалів. Зроблено спробу окреслити організаційну структуру фестивалю та особливості її елементів. Особливий акцент зроблено на соціально значущих функціях фестивалю.


Ключові слова


фестиваль, фестивальний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия. Гл. ред. О.Ю. Шмидт. [1-е изд.]. Т. 1-65. - СССР. М.: «Сов. энциклопедия».

Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами ІV міжнародного музичного фестивалю “Віртуози планети”. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. Вип. XXVI, 2011. - [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Api/2011_26/33.pdf

Меньшиков А.. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса : Дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 : Москва, 2004 253 c. РГБ ОД, 61:04-17/114.

Сікорська І. Здобутки та проблеми музичного життся України 90-х рр. ХХ ст. // Матеріали до українського мистецтвознавства. Збірник наукових праць. Випуск 3 за 2003 рік. – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://etno.kyiv.uar.net/vyd/matmyst/2003/N3.htm

Хрома Г. Деякі особливості сучасних молодіжних фестивалів. // Матеріали до українського мистецтвознавства. Збірник наукових праць. Вип. 3, 2003 р. – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://etno.kyiv.uar.net/vyd/matmyst/2003/N3/Art40.htm

Chalcraft J. Ethnographic Expectations: Working WOMAD. - Euro-Festival Newsletter #1 November 2008. – p.5-6. – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.euro- festival.org/newsletter.html

Euro-Festival Project: Arts Festivals and European Public Culture. – [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.euro-festival.org/