DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124991

ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ВИВЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

М. Г. Герман

Анотація


У науковій розвідці розглядаються теорії соціального капіталу в аналітичній перспективі євроінтеграційних процесів. Аналізується методологічна та концептуальна складова потенційних напрямків євроінтеграційних студій, які можуть бути реалізовані за допомогою концепцій соціального капіталу. Особлива увага приділено встановленню зв’язків між концепціями соціального капіталу та сучасними теоріями європейської інтеграції.


Ключові слова


соціальний капітал; євроінтеграційні процеси; інституційний дизайн громадянського суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдьє // Экономическая социология. – Том 6. – 2005. – No 3. – С. 60 - 74.

Грейбил М. Социальный и человеческий капитал как факторы благосостояния и развития: дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук / М. Грейбил. – М., 2003. – 144 с.

Дурлауф С. Эмпирика социального капитала: несколько скептических мыслей / С. Дурлауф / Офіційний сайт Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lnweb18.worldbank.org/ essd/sdvext.nsf/ 62ByDocName/TheEmpiricsofSocialCapitalSomeSkepticalThoughts/$FILE/Durlauf2.pdf.

Коулман Д. Капитал социальный и человеческий / Д. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. – No 3. – С. 121-139.

Патнам Р. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії / Р. Патнам, Р. Леонарді, Р. Нанетті; [переклад з англ. В. Ющенко]. – К.: Основи, 2001. – 302 с.

Що таке соціальний капітал? Київська лекція Френсіса Фукуями // День. – 2006. – 17 жовтня. – No177. – С. 3.

Deutsch K. Political Community and the North Atlantic Area, in International Political Communities: An Anthology / K. Deutsch, S. Burrell, R. Kann, M. Lee, M. Lichterman, R. Lindgren. – Doubleday and Company, Garden City, New York, 1966. – P. 100-167.

Mihailescu I. Patologia instituţională a tranziţiei / I. Mihailescu // Sociologie Românească. – 2006. – Vol. IV. – nr. 4. – P. 5-13.

Nugent N. The Government and Politics of the European Union – London, MacMillan Press ltd, 1999. – 567 p.

Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: S. Schuster, 2000. – 217 р.

Risse T. Social Constructivism and European Integration // Wiener. European Integration Theory. Oxford University Press, 2004. – P. 45-76. Special Eurobarometer 223 / Wave 62.2 – TNS Opinion&Social. – 111 p.