DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123548

ПОЛІТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

І. Рафальський

Анотація


В статті розглядаються питання європейської інтеграції України в контексті українського національного самовизначення. Увага приділяється проблемним питанням, які виникали на шляху Української євроінтеграції.

Ключові слова


євроінтеграція; національне самовизначення; розширення ЄС; політика східного партнерства

Повний текст:

PDF

Посилання


Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України: Аналітичні оцінки / Збірник матеріалів міжнар. круглого столу; Ужгород, 30-31 жовтня 2003 р. – Ужгород: Вид. В.Падяка, 2003. – 136 с.

Європейська інтеграція / М.Яхтенфукс (уклад.), М.Яковлєв (пер. з англ.), Б.Колєр-Кох (уклад.). — К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. — 394 с.

Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення: Матеріали міжнародної конференції, Київ, 23 вересня 2003 р. / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень “ЄвроРегіо Україна”. – К.: К.І.С., 2003. – 206 с.

Шіммельфенніг Ф., Зедельмаєр У. Європеїзація Центральної та Східної Європи / Ф.Шіммельфенніг, У.Зедельмаєр ; Пер. з англ. – К.: Юніверс, 2010.

Посельський В. Розширений Союз та розширена Європа: етапи і засади об’єднання // В кн. : Україна на шляху до Європи [Упоряд. В.І. Шкляр, А.В. Юричко] / В.Посельський. – К.: Етнос, 2006.

Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія та засади функціонування / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. – К.: Знання, 2009.

Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / Михальченко М. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004.

Режим доступу:http://podrobnosti.ua/power/2010/04/29/682810.html