DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123472

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ У СВІТІ

О. О. Вольф

Анотація


У статті вперше в Україні розглядаються нормативно-правові засади гуманізації політики щодо невиліковно хворих у світі. Описуються деякі міжнародні та національні декларації, стандарти, хартії, пакти, угоди, та ін. документи, які регламентують і забезпечують, зокрема, права пацієнтів,
дітей та інших груп невиліковно хворих, які потребують паліативної та хоспісної допомоги. Особлива увага приділена деяким нормативно-правовим особливостям права людини на адекватне знеболення. Також у статті розглянуто документи та матеріали деяких глобальних церковних об’єднань з даного питання.

Ключові слова


паліативна та хоспісна допомога; права пацієнта; права людини; евтаназія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ю. І. Губський, А. В. Царенко, О. М. Бабійчук, Г.А. Барановська, З.В. Максимова Забезпечення співпраці сімейних лікарів та фахівців служби паліативної та хоспісної медицини в Україні // Матеріали ІІІ З’їзду сімейних лікарів України. 19 – 21.10.2011. –. Дніпропетровськ, 2011, с. 84 – 85.

Pastrana T., Jünger S. A matter of definition – key elements identified in a discourse analysis of definitions of palliative care // Palliative Medicine. – 2008. – Vol. 22.

Визначення паліативної допомоги Всесвітньої організації охорони здоров’я. [Цит. 23 лютого 2011 р.]. – Доступний з: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

WPCA Policy statement on defining palliative care. [Цит. 15 лютого 2011 р.]. – Доступний з: www.thewpca.org/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=25004

Connor S.R. Interdisciplinary Approaches to Assisting with End-of-Life Care and Decision Making.- Alexandria, Virginia: National Hospice and Palliative Care Organization, 2003.-30р.

«Загальна декларація прав людини» // Міжнародні стандарти незалежності суддів. Збірка документів. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. с12.

«Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права» // Там само.

«Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод» // Там само.

Європейська соціальна хартія: Офіційний переклад Українського офісу МОП // European Treaty Series /35. – Турін, 12 жовтня 1961.

А.В. Царенко, В.П. Хмарський, В.Г. Сердюк, О.О. Скорина, С.В. Комарова звіт за результатами дослідження щодо впровадження системи паліативної допомоги людям, що живуть з ВІЛ. – К.: ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», 2010 р.

Рекомендації Rec (2003) Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасникам з організації паліативної допомоги. – Рада Європи, 2003.

Palliative care: a model for innovative health and social policies [Цит. 17.07. 2011 р.]. – Доступний з: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1649.htm

The Palliative Care Trainers Declaration of Cape Town // Journal of Palliative Medicine. – 2003. – No 6.

London Declaration on Cancer Control in Africa [Цит. 17.07. 2011 р.]. – Доступний з: http://cancer.iaea.org/documents/May2007_London_Declaration_on_Cancer_Control_in_Africa.pdf

The Declaration of Venice and Support Palliative Care Research in Developing Countries [Цит. 16.07. 2011 р.]. – Доступний з: http://www.hospicecare.com/dv/english.html

Filbet M., Palliative care development:a challenge for the future // European journal of palliative care. – 2007. – No; 14.

Radbruch L., Payne S. et al. White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe // European journal of palliative care. – 2009. – No 16.

Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 [Цит. 23.06.2011 р.]. – Доступний з: www1.umn.edu/humanrts/instree/coerecr98-7.html

Quality Guidelines for Hospice and End-of-Life Care in Correctional Settings http://www.nhpco.org/files/public/access/corrections/CorrectionsQualityGuidelines.pdf

Міжнародна декларація етичних принципів соціальної роботи // Основи соціальної роботи. – К.: 2004, Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія»

Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying. [Цит. 23.06.2011 р.]. – Доступний з: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1418.htm

Andorno R., The right not to know: an autonomy based approach // Journal of Medical Ethics. – 2004. – No 30.

Declaration on the promotion of patients' rights in Europe. WHO, Copenhagen, 1994.

Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying [Цит. 19.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/erec1418.htm >

European charter of patient rights [Цит. 7.04.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.patienttalk.info/european_charter.pdf >

Karta Praw Pacjenta [Цит. 12.04.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/karta_praw_pacjenta_07082007.pdf >

Korea Declaration on hospice and palliative care [Цит. 23.06.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.hospicecare.com/resources/pain_pallcare_hr/docs/Korea_Declaration.pdf >

EFIC's declaration on pain as a major health problem, a disease in its own right [Цит. 3.08.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.efic.org/index.asp?sub=724B97A2EjBu1C >

Kumar N., WHO Normative Guidelines on Pain Management. Geneva, 2007.

IAHPC-WPCA Joint Declaration and Statement of Commitment Palliative Care and Pain Treatment as Human Rights [Цит. 3.08.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.hospicecare.com/resources/pain_pallcare_hr/jd.html#national >

IAHPC List of Essential Medicines for Palliative Care [Цит. 4.08.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.hospicecare.com/resources/emedicine.htm >

Швецов О. Б., Навальнєва О. В., Палій О. І., Фурсова Т. І., Сисоєв С. Є. Досвід запровадження паліативної медицини в Клінічній лікарні Львівської залізниці // Медицина транспорту України. – 2007. – No 3.

WMA Declaration on Euthanasia [Цит. 16.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.wma.net/en/30publications/10policies/e13/index.html.pdf?print-media-type&footer- right=[page]/[toPage >

WMA Resolusion on Euthanasia [Цит. 16.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.wma.net/en/30publications/10policies/e13b/ >

О.І. Бойко «Паліативна допомога як альтернатива евтаназії». Матеріали науково-практичної конференції «Біоетичні аспекти паліативної допомоги» 29 червня 2011 року, м.Львів

The manual of palliative care [Цит. 14.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.hospicecare.com/manual/ethical-main.html#principlesmedical >

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Цит. 14.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html >

Эвтаназия через призму законов Торы [Цит. 14.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://toldot.ru/tora/articles/articles_275.html?template=83 >

Profile of the Catholic teacher of medicine [Цит. 14.07.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.medische-ethiek.nl/modules/news/article.php?storyid=434&keywords=palliative >

Communicating Information to the Incurably Sick [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8871 >

Звернення Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я з нагоди відзначення Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.ugcc.org.ua/893.0.html >

Declaration of Commitment on HIV/AIDS [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.un.org/ga/aids/docs/aress262.pdf >

Memorandum of understanding between UNAIDS and Caritas Internationalis [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.caritas.org/upload/aid/aids-ing.qxd.pdf >

Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.pallcare.ru/ru/?p=1207900846 >

Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ з приводу проблем, пов’язаних з поширенням ВІЛ/СНІДу в Україні [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://old.ugcc.org.ua/ukr/documents/appeal2007/synod_snid >

IMPacct: standarts for pediatric palliative care in Europe // European Journal of palliative care. – 2007. – No 14.

Initiative to improve cancer care in Arab world [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: < http://www.scribd.com/doc/38063444/Arab-World-Cancer-Declaration-2010-Initiative-to-Improve- Cancer-Care-in-the-Arab-World >

ICPCN Charter of rights for life limited and life threatened children [Цит. 4.05.2011 р.]. – Доступний з: