DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123468

ПАРТІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ: ПОСТРАДЯНСЬКА СПЕЦИФІКА

С. О. Бєлашко

Анотація


Досліджено феномен партійного лідерства в умовах пострадянської трансформації. Проаналізовано етапи й чинники еволюції політичної участі пострадянських еліт в процесі становлення інституту багатопартійності.

Ключові слова


політичні партії; партійне лідерство; політична участь; механізми політичної участі; пострадянські еліти; соціальна мережа; патронатно-клієнтна система; ідеологія; представництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Кувалдин В. ЕвроВосток. Постсоветский транзит / Тезисы выступления на «круглом столе» Центра стратегических исследований МО Италии. – Рим, 15 января 2007 года.

Шайхутдинов Р. Функции, отличительные особенности и механизмы формирования элит // Элитариум – 21 марта 2007 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2007/03/21/mekhanizmy_formirovanija_jelit.html

Табачник Д. Спасение обречённых. Идеология ущербности, или Почему распадаются государства // Киевский телеграф. – No 20 (470). – 22–28 мая 2009 года. – С. 4.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К.: КІС; АНОД, 2000.

Базів В. Політичні партії в незалежній Україні: генеза і типологія. – Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1998.

Паламарчук В. М., Литвиненко О. В., Янішевський С. О. Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку України: Монографія. – К.: НІСД, 2003.

Паламарчук В. Литвиненко О. Український варіант сучасної європейської демократичної держави. // Віче. – 2003. – No 5 (134).

Біденко Ю. Порушення процедурного аспекту демократії як фактор демократизації політичної культури українського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005/section_16/Bidenko.doc

Ляшенко О. Перспективи розвитку партійної системи в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rb.com.ua/ukr/politics/analytics/2006/350.html.

Морозов О. Цели и средства // Независимая газета. – 1998. – 25 мая.

Трофімова Н. Розвінчання кумирів, або Чого не видно за «обличчям» // День. – 2002. – No 23. – 6 лютого.

Леденёва А. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или (пост)советская корпоративность? // Pro et Contra. Осень 1997. – Т. 2. – No 4. – C. 113–124.

Афанасьев М. Поведение избирателей и электоральная политика в России // Политические исследования. – 1995, No 3.

Информационный вестник МГО ДВР. – 1994, No 2.

Роговец В. Новые лица украинской демократии. // Компаньон. – 1999. – No 15 (115). – С. 18- 19.

Матеріали «круглого столу» «Партії та виборці перед вибором: що потрібно для успіху?» – Київ, 4 лютого 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.europexxi.kiev.ua/ukrainian/analitika/06/008.html.

Бакіров В. С., Фісун О. А. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. Зб. наук. праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2002. – С. 165-168. – 500 прим.

Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. – К.: «София» Ltd., 1997.

Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1997.

Недбаєвський С. Л. Основні напрямки впливу політичних партій на електорат // Парламентські вибори – 1998.

Малярчук В. Європейський імідж нової «партії влади»: сподівання і застереження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tomenko.kiev.ua/cgi/print.cgi?url=pc01-2005- 04.html.

Підгорна В. Зміна партійної системи – виклик часу // Українська правда. – 29.12.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravda.com.ua/ru/news/2008/12/29/85981.htm Амельченко Н. Представительская демократия и формы политического отчуждения. // Глобальная альтернатива. – 30.09.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aglob.info/index.php?option=com_content&task=view&id=15783