НАЯВНІСТЬ РІЗНОРІДНИХ НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ ЗУМОВЛЮЄ НЕОБХІДНІСТЬ ДВОХ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • І. В. Стецюк НТУУ «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123458

Ключові слова:

нагляд, державний нагляд у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, державний нагляд у сфері пожежної безпеки, цивільний захист, техногенна безпека, пожежна безпека

Анотація

У статті проаналізована діюча система нагляду у сфері техногенної і пожежної безпеки та запропоновано можливі шляхи удосконалення здійснення нагляду і контролю у зазначених сферах різними органами нагляду.

Біографія автора

І. В. Стецюк, НТУУ «КПІ»

аспірант кафедри адміністративного, фінансового та господарського права ФСП, НТУУ «КПІ»

Посилання

Закон України від 5 квітня 2007 р. No 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України. – 2007. - No29. – Ст.1.)

Панова Е.А. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства в России : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 – «Природоресурсное право; Аграрное право; Экологическое право» / Е.А. Панова. –М., 2009 – 28 с.

Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управління : дис.. д-ра юрид. наук. : 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. – Х., 2003 – 409 с.

Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 No 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, No 18, N 19-20, N 21-22, ст.144)

Закон України вiд 17.12.1993 No 3745-XII «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, No 5, ст. 21 )

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року No 500 «Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки» { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

Кримінально-процесуальний Кодекс України від 28.12.1960 (Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 - 1961 р., No 2, стаття 15)

Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня д-ра юрид. Наук : спец. 12.00.07./ О.Ф. Андрійко. – К, 1999.-38 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Право