ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ – ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

  • Є. Д. Лук‘янчиков Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Б. Є. Лук‘янчиков Київський національний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123452

Ключові слова:

освідування, види освідування, слідча дія, слідче освідування, підстави освідування, примусове освідування

Анотація

В статті розглядаються підстави і види освідування як засобу інформаційного забезпечення розслідування.

Біографії авторів

Є. Д. Лук‘янчиков, Національний технічний університет України «КПІ»

доктор юридичних наук, професор Національного технічного університету України «КПІ»

Б. Є. Лук‘янчиков, Київський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету внутрішніх справ

Посилання

Антонов И. А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей / И. А. Антонов – С.-Пб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. – 326 с.

Бацко И. Н. Сравнительный анализ правил освидетельствования по уголовно- процессуальным кодексам Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины / И. Н. Бацко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2003. – No 2(6). – С.181-184.

Берест Г. С. Особливості огляду трупа на місці вчинення терористичного акту / Г. С. Берест // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2008 року, Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – Ч. 1. – С. 114-116.

Букаев Н. Проблемы производства освидетельствования как следственного действия по УПК РФ / Н. Букаев, Н. Гребнева // Закон и жизнь. – 2004. – No10. – С.13-14.

Бурлака В.В. Тактика проведення освідування при розслідуванні незаконного позбавлення волі або викрадення людини // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. – Одеса, 2011. – С. 69-72.

Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / В. Г. Дрозд. – К., 2009. –17 с.

Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы / А. Я. Дубинский ; Отв. ред. Г. И. Чангули. – К. : Наукова думка, 1984. – 182 с.

Криминалистика / Авт. кол. : Р. С. Белкин, Б. Л. Зотов, Ю. М. Кубицкий и др. ; Отв. ред. С. П. Митричев, М. П. Шаламов ; Всесоюзный юридический заочный институт. – М. : Юрид. лит., 1963. – 544 с.

Маринів В. Правові засади освідування особи / В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2003. – No 12 (30). – С. 71-76.

Михеєнко М.М. Кримінальний процес України / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К., 1999. – С. 254.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів / За ред. П. В. Коляди, Н. І. Клименко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: [Науково-практичний посібник] / С.М. Стахівський. – К.: Атака, 2009. – 64 с.

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Строгович М.С. – М. : Наука, 1970. – Т. 2. – 516 с.

Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі України: дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ, 2010. – 473 с.

Чаплинський К.О. Актуальні проблеми застосування примусу під час проведення освідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. - No3. – С. 336-342.

Шейфер С. А. Следственные действия: Система и процессуальная форма / С. А. Шейфер. – М. : Юридическая литература, 1981. – 128 с. Шейфер С. А. Проблемы развития системы следственных действий // Уголовное право / С. А. Шейфер. – 2002. – No 3. – С. 90-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Право