DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123434

МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

І. Н. Звягіна, К. С. Звягіна

Анотація


У статті досліджується порядок застосування медіації у кримінальному процесі України та формулюються власні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з метою запровадження процедури примирення.


Ключові слова


медіація; інститут примирення; потерпілий; посередництво; конфлікт; угода

Повний текст:

PDF

Посилання


Проект Закону “Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gska2.rada.gov.ua.

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 листопада 2005 року No12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – No2. – с.2-4;

Рекомендація No R (99) 19 від 15 вересня 1999 року «Медіація у кримінальних справах»//Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2005. - No1-2. – с.50-53

Землянська В.В. Запровадження медіації у кримінальне судочинство України / В.В. Землянська// Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - No6. – с.107-111

Свиридов Б. Реформування кримінальної юстиції з позиції подальшої гуманізації кримінальних покарань / Б. Свиридов// Правовий тиждень. – 2008. - 22 квітня. - No17-18. – с.5

Землянська В.В. Впровадження відновного правосуддя у кримінальне судочинство України: посібник / В.В. Землянська, Л.Б. Ільковець, В.Б. Сегедін. – К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. – 168