DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123433

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

В. С. Єгорова

Анотація


Розглянуті основні гарантії встановленні законодавством для забезпечення діяльності суддів судів загальної юрисдикції. Зроблені висновки та пропозиції щодо удосконалення правового регулювання в цій сфері.


Ключові слова


гарантії діяльності; суд; судді; суддів судів загальної юрисдикції; статус; судочинства

Повний текст:

PDF

Посилання


Тенькав С. О. Проблемні питання створення і діяльності “внутрішніх” третейських судів в Україні. Огляд судової практики і чинного законодавства / С. О. Тенькав // Вісник господарського судочинства. – 2002. – No 3. – С. 111.

Там само.

Терехин В. А. Самостоятельность судебной власти и независимость судей как гарантия прав граждан / В. А. Терехин // Государство и право. – 2001. – No 8. – С. 42–50.

Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : Преса України, 1996. – 80 с.

Сусло Д. С. Історія суду Радянської України (1917–1967) / Д. С. Сусло. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 234 с.

Французская республика. Конституция и законодательные акты / [пер. с франц. ; ред. кол.: В. А. Туманов и др.]. – М. : Прогресс, 1989. – 448 с.

Словарь иностранных слов [редакция филолог. словарей русского языка]. – [15-е изд., доп.]. – М. : Русский язык, 1998. – 608 с.

Абросимова Е. Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы / Абросимова Е. Б. – М. : Ин-т права и публ. политики, 2002. – 160 с.

Закон України “Про судоустрій і статус суддів ” від 07.07.2010 р. No 2453-VІ / Відомості Верховної Ради України. – 2010. – No 41, / No 41-42; No 43; No 44-45 – Стор. 1468, стаття 529.