АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА ПОЛЬЩІ. НАПРЯМИ ЗМІН І РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ПОЗИТИВНИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. М. Апончик НТУУ «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123423

Ключові слова:

адміністративна реформа, європейське право, гміна, повіт, воєводство, урядова адміністрація, децентралізація

Анотація

Висвітлюються основні напрями та результати польської адміністративної реформи 1998-1999 років. Акцентується увага на найбільш проблемних аспектах та труднощах впровадження реформи в Польщі. Визначаються й аналізуються позитивні та негативні наслідки зміни територіального устрою країни, реформування органів державної влади регіонального та місцевого рівня. Робиться висновок про відповідність новоствореної системи регіональної влади стандартам Європейського Союзу та доцільність використання польського досвіду реформ у контексті європейської інтеграції для України.

Біографія автора

Т. М. Апончик, НТУУ «КПІ»

магістрантка факультету соціології і права, НТУУ «КПІ»

Посилання

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Art. 16, 146, 165 // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1997. – No 78.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1990. – No 16. – Poz. 95.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie województwa, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O organach administracji rządowej w województwie // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1998. – No 91.

Regulski J. Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realiyacja. – Warszawa, PWN, 2000

Zając W. Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny Polski. – Warszawa, 1999. – С. 30-38.

Бочаров С. Адміністративна реформа в Польщі як крок до інтеграції в Європейський Союз // Журнал "Схід" No4 (95), 2009 р. с. 12-19.

Зозуля Є. Адміністративна реформа: польський досвід // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень «Вісник центру» No 88/ 4.12.2000 р. с. 8-9.

Котляр Д. Окремі аспекти проведення адміністративної реформи та організація центральної виконавчої влади в країнах світу // "Часопис ПАРЛАМЕНТ" No6/2001. с. 4-9.

Марчук Д . Адмінреформа в Україні через призму досвіду Польщі // «Главком» 24.01.2011 р.

Соскін О. Місцеве самоврядування: досвід Польщі //«Економічний часопис-ХХІ 11.11.2000 р. – с. 13.

Шаповалова Н., Пресняков І. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та реальні результати // «Діалог» 15.06. 2005 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Право