DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123420

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ВІЙСЬКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

В. І. Савицький

Анотація


Стаття висвітлює особливості предмету військової соціальної роботи, уточнює його як предмет науки, а не як її об’єкт. На відміну від часто вживаного «військово-соціальна робота» в статті наголошується на необхідності поняття «військова соціальна робота», яке ширше розкриває суть соціальної допомоги людині, що пов’язана з військовою діяльністю, і означується як напрямок соціальної роботи з її принципами, закономірностями, функціями, а не тільки як елемент бойової підготовки війська.


Ключові слова


військова соціальна роботи; предмет теорії військової соціальної роботи; принципи та функції військової соціальної роботи; військовий соціум; військове середовище; військовий соціальний працівник; звільнений у запас; військовий пенсіонер; член сім’ї військовослужбовця

Повний текст:

PDF

Посилання


Соціум (від лат. socium загальне; англ. socium; нім. Sozium; фр. socium; чеськ. socium) — в соціології визначається як соціальна реальність; подібно до суспільства розцінюється як об’єкт науки. В той же час соціологи не можуть дістатися одностайності у поясненні змісту термінів «суспільство» і «соціум». Одні ототожнюють ці поняття, інші, оцінюючи обсяг їх змісту, віддають перевагу «соціуму», треті визначають «соціум» як окрему властивість суспільного. При цьому загальновизнаною є думка про те, що до змісту поняття «соціум» також входить репрезентація соціальних зв’язків та взаємозв’язків, соціальних дій і взаємодій, відносин і взаємовідносин, особистостей та об’єднань людей, соціальних інститутів, соціальних цінностей, норм, соціального регулювання тощо. В цілому ця соціальна реальність – це спільнота, що характеризується єдністю соціального, економічного, культурного життя.

Кравченко А. И. Социология: учеб. – М., 2005. – С. 11.

Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: Юристъ, 1998. – С. 324.

Те ж, с. 26.

Трубавіна І.М. Концепція «допомоги для самодопомоги» в соціальній роботі в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – No 2. – С. 44.

Малько А. О. Соціальна робота і соціальна педагогіка / Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 21 – 22 жовтня 1999 року), Частина ІІ, Ужгород, 1999. – С. 53.

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. Стивена Шадлоу. – Амстердам – Київ: Асоціація психіатрів України, 1996. – С. 6.

Введення у соціальну роботу. Навчальний посібник. – К.: Фенікс, 2001. – С. 13.

Мигович І. Соціальна робота: наука і професія // Віче. – 1998. – No 5. – С. 75.

Див.: Липский И. А. Военно-социальная работа на уровне человека // Армия и общество. – 1998. - No 1. – С. 84 -95.

В системі морально-психологічного забезпечення військ застосовується і психологічний вплив на ворога, де мають місце в основному якраз негативні за своєю суттю форми, що спрямовані на дестабілізацію противника.

Капська А. Й. Соціальна робота. – К., 2005. – С. 34 – 35.

Див.: Липский И. А. Военно-социальная работа на уровне человека // Армия и общество. – 1998. - No 1. – С. 84 -95.