ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ВІЙСЬКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • В. І. Савицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123420

Ключові слова:

військова соціальна роботи, предмет теорії військової соціальної роботи, принципи та функції військової соціальної роботи, військовий соціум, військове середовище, військовий соціальний працівник, звільнений у запас, військовий пенсіонер, член сім’ї військовослужбовця

Анотація

Стаття висвітлює особливості предмету військової соціальної роботи, уточнює його як предмет науки, а не як її об’єкт. На відміну від часто вживаного «військово-соціальна робота» в статті наголошується на необхідності поняття «військова соціальна робота», яке ширше розкриває суть соціальної допомоги людині, що пов’язана з військовою діяльністю, і означується як напрямок соціальної роботи з її принципами, закономірностями, функціями, а не тільки як елемент бойової підготовки війська.

Біографія автора

В. І. Савицький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

викладач Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Соціум (від лат. socium загальне; англ. socium; нім. Sozium; фр. socium; чеськ. socium) — в соціології визначається як соціальна реальність; подібно до суспільства розцінюється як об’єкт науки. В той же час соціологи не можуть дістатися одностайності у поясненні змісту термінів «суспільство» і «соціум». Одні ототожнюють ці поняття, інші, оцінюючи обсяг їх змісту, віддають перевагу «соціуму», треті визначають «соціум» як окрему властивість суспільного. При цьому загальновизнаною є думка про те, що до змісту поняття «соціум» також входить репрезентація соціальних зв’язків та взаємозв’язків, соціальних дій і взаємодій, відносин і взаємовідносин, особистостей та об’єднань людей, соціальних інститутів, соціальних цінностей, норм, соціального регулювання тощо. В цілому ця соціальна реальність – це спільнота, що характеризується єдністю соціального, економічного, культурного життя.

Кравченко А. И. Социология: учеб. – М., 2005. – С. 11.

Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: Юристъ, 1998. – С. 324.

Те ж, с. 26.

Трубавіна І.М. Концепція «допомоги для самодопомоги» в соціальній роботі в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – No 2. – С. 44.

Малько А. О. Соціальна робота і соціальна педагогіка / Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 21 – 22 жовтня 1999 року), Частина ІІ, Ужгород, 1999. – С. 53.

Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. Стивена Шадлоу. – Амстердам – Київ: Асоціація психіатрів України, 1996. – С. 6.

Введення у соціальну роботу. Навчальний посібник. – К.: Фенікс, 2001. – С. 13.

Мигович І. Соціальна робота: наука і професія // Віче. – 1998. – No 5. – С. 75.

Див.: Липский И. А. Военно-социальная работа на уровне человека // Армия и общество. – 1998. - No 1. – С. 84 -95.

В системі морально-психологічного забезпечення військ застосовується і психологічний вплив на ворога, де мають місце в основному якраз негативні за своєю суттю форми, що спрямовані на дестабілізацію противника.

Капська А. Й. Соціальна робота. – К., 2005. – С. 34 – 35.

Див.: Липский И. А. Военно-социальная работа на уровне человека // Армия и общество. – 1998. - No 1. – С. 84 -95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Соціальна робота