УЯВЛЯЮЧИ ПУБЛІЧНЕ: СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСТА

Автор(и)

  • Д. О. Заєць Харківський національний уніеврситет імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123397

Ключові слова:

соціальне уявне, публічність, публічний простір, місто, міський простір, спільне місце, соціокультурний підхід

Анотація

На сьогоднішній день тематика міських досліджень є актуальною у соціальних науках, зокрема набула популярності проблематика публічного простору міста. У статті представлена низка оригінальних аналітичних поглядів стосовно уявної природи феноменів «публічності» та «міста». Аргументовано можливості пояснення публічності міста у перспективі, яку пропонує соціокультурний підхід та одна з його центральних категорій – «соціальне уявне».

Біографія автора

Д. О. Заєць, Харківський національний уніеврситет імені В.Н. Каразіна

Аспірант соціологічного факультету кафедри соціології Харківського національного уніеврситету імені В.Н. Каразіна

Посилання

Андерсон Б. Воображаемые сообщества [Електронний ресурс] / Бенедикт Андерсон. – Режим доступу до книги: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php

Де Серто М. Призраки в городе [Електронний ресурс] / М. де Серто // Неприкосновенный запас, 2010. – 2(70). – Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/se12.html

Заєць Д. Евристичні можливості соціокультурного підходу при вивченні феномену публічного /Заєць Д. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 92-100.

Калачева О. Общие и общественные вещи современного города [Електронний ресурс] / Калачева О. // Неприкосновенный запас, 2007. – 5(55). – Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/ka19.html

Лефевр А. Социальное пространство [Електронний ресурс] / А. Лефевр // Неприкосновенный запас, 2010. – 2(70). – Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/index-pr.html

Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства / Э. Сойя // Логос, No3. (66). 2008. – С. 130- 140.

Касториадис К. Воображаемое установление общества / Карнелиус Касториадис. – М.: Гнозис, Логос, 2003. – 480 с.

Krajewski M, Prywatnie o publicznzm /publicznie o przwatnym, Wzdawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Serja Socjologia nr 50, p. 140.

Lewznstein B., Schindlera J., Skrzypca R., Partycypacja społeczna i actyvizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności localnzch, WUW, Warszawa, 2010.

Henaff, M & Strong, TB 2001, ‘Public Space, Virtual Space, and Democracy’, M Henaff & TB Strong (ed.), Public Space and Democracy, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, pp. 221-231.

Iveson, K 2008, Publics and the City, RGS-IBG Book Series, UK.

Lofland, L 1998, The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Territory, MIT Press, New York.

Lynch, K. 1960, The Image of the City, Cambridge: MIT press.

Madanipour, A 2003, Public and Private Spaces of the City, Routledge, London and New York.

Miles, M 2009, ‘Public Spheres’, A Haratyunyan & K Horschelmann & M Miles (ed.), Public Sphere After Socialism, Intellect Bristol, UK /Chicago USA, pp. 133-150.

Taylor, Ch 1992, Muticulturalism and "The Politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton.

Sennett, R 1993, The fall of the public man, Faber and Faber, London.

Soja, EW 2003, ‘Writing the City Spatially,’ City, vol. 7, no. 3, pp. 269–281. White, W 1988, Rediscovering the Center, New York: Doubleday.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Соціологія