DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123373

ЕСТЕТИКА І ПОЛІТИКА: ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Є. Ланюк

Анотація


В статті досліджуються основні форми взаємодії між естетикою і політикою – семантична, культурно-цивілізаційна та практична. Акцентується увага на актуальності та методологічній виправданості дослідження політики крізь призму естетики.

Ключові слова


естетика; політика; вторинна семіотична система; міф; культурно-цивілізаціна парадигма; футуризм; тоталітарний реалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


А. де Токвиль «Демократия в Америке». М.: Прогресс, 1992.

А. Лосев «Проблема символа и реалистическое искусство». М.: Искусство, 1995.

Аристотель «Політика». К.: Основи, 2003.

Аристотель «Поэтика». СПб: Азбука-классика, 2008.

В. Шестаков «Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля». М.: Мысль, 1979.

Є. Ланюк «Феномен політичного міфу: теоретичний аспект». [електронний ресурс]. http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4516

И. Голомшток «Тоталитарное искусство». М.: Галарт, 1994

О Шпенглер «Закат Европы». М.: «Искусство», 1993

Платон «Диалоги». // «Государство». М.: АСТ, 2004.

Р. Барт «Мифологии». [електронний ресурс]. http://culture.niv.ru/doc/poetics/bart- mythologies/011.htm

Т. Возняк ««Кожен-бо ангел жахливий» або естетика contra етика». «Ї» (незалежний культурологічний часопис), No25/2002. С - 2-10

Х. Арендт «Начала тоталитаризма» // «Філософія політики» (хрестоматія). К.: Знання України, 2003.

Ю. Борев «Эстетика: Учебник». М.: «Высшая школа», 2002.