DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).123343

КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВЕДІНКИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

В. І. Осадчий

Анотація


В статті досліджуються питання кваліфікації поведінки службових осіб при вчиненні ними злочинів проти безпеки виробництва.

Ключові слова


злочини проти безпеки виробництва; службові особи; кваліфікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка, 2002, с.69.

Теорія кваліфікації злочинів: Підручник /В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; за заг. ред. професорів Є.М.Моісеєва та О.М.Джужи, наук. ред.. к.ю.н., доц. І.А.Вартилецька. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006, с.179-187.

Кримінальна справа №1-144/08, Світловодський міськрайсуд Кіровоградської області [електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www. reyestr. court. gov. ua.

Кримінальна справа № 1-492/07, 1-33/08, Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області [електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www. reyestr. court. gov. ua.

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: «Юристъ», 2001, с.220.

Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006, с.53.

Кримінальна справа №1-240/07, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області [електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: www. reyestr. court. gov. ua.