DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).123331

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

М. В. Борець

Анотація


У статті досліджено сутність понять: «фінансовий моніторинг», «система фінансового моніторингу», «Національна система протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», визначено види державного фінансового моніторингу в залежності від суб'єктів його здійснення та їх повноважень, досліджено елементи адміністративно-правового механізму здійснення відповідних повноважень державними регуляторами України з
визначенням місця й ролі Державної служби фінансового моніторингу України в ній.

Ключові слова


фінансовий моніторинг; система фінансового моніторингу; Національна система протидії легалізації доходів; одержаних злочинним шляхом; види державного фінансового моніторингу; елементи адміністративно-правового механізму здійснення повноважень державними регуляторами України

Повний текст:

PDF

Посилання


Чистяков О.М. // мат. Міжнародної науково-практичної конференції / 20.06.2003 р., м. Київ, вул. Банкова, 6.

FATF Report on Non-Cooperative Countries and Territories, February 14, 2000.

Користін О.Є., Чернявский С.С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. Посіб. / За ред. Джужі О.М. – К. : КНТ, 2009. - 612 с.

Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тероризма. М.: Спецкнига, 2007.

Фитуни Л. Л. Финансовый мониторинг : Учебно- методическое пособие / Под ред. А.Т. Никитина, С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. – 552 с.

Куришко О.О. Система фінансового моніторингу в Україні // http://www.confcontact.com/20101008/4_kurishko.htm

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 24.12.2002 р. №345-IV, у новій редакції Законом України від 18.05.2010 р. № 2258-V із змінами та доповненнями.

Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010.