DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).121657

РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Г. Ільтьо

Анотація


В контексті вдосконалення інтелектуального потенціалу держави проаналізовано включення молодіжних структур у політичний процес. Як основну форму, в якій виявляється соціальна активність молодого покоління, розглянуто молодіжний рух. Автор наводить типологію молодіжних організацій. Особливу увагу присвячує об’єднанням студентської молоді.


Ключові слова


молодіжна організація; студентське об’єднання; молодіжна партія; молодіжна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Головенько В. А. Український молодіжний рух у XX столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів) /В.А.Головенько.-К.:А.Л.Д,1997.-160с.

Лозовицький О. Молодь України як основа інноваційного розвитку. / [Електронний ресурс]// http://mcpi.org.ua/news/105

Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці/ Б.Марушкевич//Психологія і суспільство.-2012.-No1.-С.112-117.

Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні.- К.:Київське братство,1997. - 132с.