DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).121656

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧУЖИНЦЯ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МЕЖАХ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

А. С. Гарбадин

Анотація


Визначено, що на епістемологічному вимірі концепт чужинця передбачає вміщення своєрідної амбівалентності: найперше, це симптом, який характеризує специфіку політологічного дискурсу, його пріоритети, лінії контролю та обмеження, по-друге, це означення можливого світу у сенсі окреслення його евристичними можливостями дискурсу. З одного боку, він ставить під сумнів доцільність і завершеність простору політичного зрізу буття, а з іншого – пропонує варіанти його можливого розвитку. Досліджено специфіку політичної ідентичності та зміни даного поняття через співвідношення із концептом чужинця.


Ключові слова


чужинець; політологічний дискурс; політична ідентичність; плюралізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Адорно Т. Негативная діалектика / Т. Адорно. – M. : Научный мир, 2003. – 374 с.

Босенко А. О другом: симуляция пространств культуры. Красота как мера целесообразности развития вообще / А. В. Босенко. – К. : ВЕК +, 1996. – 349 с.

Делёз Ж. Что такое философия? / Делёз Ж., Гваттари Ф. ; [пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина]. – М. : Ин–т экспериментальной социологии ; СПб : Алетейя, 1998. – 288 с.

Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К. : Основи, 2003. – 503 с.

Пост-Модернизм : энциклопедия – Минск : Книжный Дом, 2001 – 1038 с.

Пятигорский А. Что такое политическая философия / А. Пятигорский. – М. : Европа, 2007. – 152 с.