PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • О. А. Агарков Запорізький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).121654

Ключові слова:

соціально-політичний маркетинг, соціальна політика, паблік рілейшнз, технології паблік рілейшнз

Анотація

В статті розглянуто проблему соціально-політичного маркетингу як технології управління соціальними процесами. Визначено процес організації соціально-політичного маркетингу. З’ясовано місце і роль технологій «паблік рілейшнз» в структурі соціально-політичного маркетингу, їх застосування суб’єктами соціально-політичного маркетингу в напрямку впровадження в масову свідомість цінностей і патернів поведінки, які відображають певну модель соціальної політики.

Біографія автора

О. А. Агарков, Запорізький національний технічний університет

кандидат соціологічних наук, доцент, зав. кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету

Посилання

Бебик В. Політична діяльність як об’єкт політичного менеджменту / В.Бебик // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Політичний менеджмент. Спецвипуск. – К., 2008. – С. 4–25.

Гавра Д.П. Социально-коммуникативные технологии: сегодня и завтра / Д.П.Гавра // PR диалог. – 2003. – No 2. – С.27-43.

Данченков И. Нам стоит взглянуть на оборотную сторону медали / И.Данченков // Советник . – 2001. – No 10. – С. 37-38.

Катлип Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. / Скотт М. Катлип, Ален Х. Сентер, Гелен М. Брум ; [пер. с англ.]. – 8-е изд. – М. : ИД «Вильямс», 2001. – 624 с.

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: Релф-бук, К. : Ваклер, 2000. – 624 с.

Семигіна Т. Глобальні соціальні проблеми та національні моделі їх розв'язання / Т.Семигіна // Магістеріум. – 2002. - Випуск 10. Політичні студії. – С. 69-77.

Esping-Andersen G. Three Worlds of Welfare Capitalism / G.Esping-Andersen. – Princeton: Princeton University Press, 1998. – 260 p.

Global Transformations: Politics, Economics and Culture. / H.-, D.-, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton. — Cambridge: Polity Press, 1999. – 297 р.

Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies / R. Inglehart. – Princeton: Princeton University Press. 1997. – 440 р.

Sassen S. Losing Control. Sovereignty in an Age of Globalization / S. Sassen. – New York: Columbia University Press, 1996. – 128 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Політологія