DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).121654

PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

О. А. Агарков

Анотація


В статті розглянуто проблему соціально-політичного маркетингу як технології управління соціальними процесами. Визначено процес організації соціально-політичного маркетингу. З’ясовано місце і роль технологій «паблік рілейшнз» в структурі соціально-політичного маркетингу, їх застосування суб’єктами соціально-політичного маркетингу в напрямку впровадження в масову свідомість цінностей і патернів поведінки, які відображають певну модель соціальної політики.

Ключові слова


соціально-політичний маркетинг; соціальна політика; паблік рілейшнз; технології паблік рілейшнз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бебик В. Політична діяльність як об’єкт політичного менеджменту / В.Бебик // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Політичний менеджмент. Спецвипуск. – К., 2008. – С. 4–25.

Гавра Д.П. Социально-коммуникативные технологии: сегодня и завтра / Д.П.Гавра // PR диалог. – 2003. – No 2. – С.27-43.

Данченков И. Нам стоит взглянуть на оборотную сторону медали / И.Данченков // Советник . – 2001. – No 10. – С. 37-38.

Катлип Скотт М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. / Скотт М. Катлип, Ален Х. Сентер, Гелен М. Брум ; [пер. с англ.]. – 8-е изд. – М. : ИД «Вильямс», 2001. – 624 с.

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – М.: Релф-бук, К. : Ваклер, 2000. – 624 с.

Семигіна Т. Глобальні соціальні проблеми та національні моделі їх розв'язання / Т.Семигіна // Магістеріум. – 2002. - Випуск 10. Політичні студії. – С. 69-77.

Esping-Andersen G. Three Worlds of Welfare Capitalism / G.Esping-Andersen. – Princeton: Princeton University Press, 1998. – 260 p.

Global Transformations: Politics, Economics and Culture. / H.-, D.-, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton. — Cambridge: Polity Press, 1999. – 297 р.

Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies / R. Inglehart. – Princeton: Princeton University Press. 1997. – 440 р.

Sassen S. Losing Control. Sovereignty in an Age of Globalization / S. Sassen. – New York: Columbia University Press, 1996. – 128 р.