DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121249

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА, РАДА ЄС, ЄВРОПАРЛАМЕНТ: РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ

Д. І. Голосніченко

Анотація


Досліджено повноваження Європейської ради, Ради ЄС, та Європарламенту, а також їх розподіл між вказаними органами Євросоюзу. Розглянуті нові підходи до Євросоюзу як міждержавної організації, яка має ознаки федерації, з‘ясована роль і значення Єврокомісії в системі його органів.

Ключові слова


Європейський союз; Європейська рада; Рада ЄС; Європарламент; Єврокомісія; повноваження; Лісабонський договір

Повний текст:

PDF

Посилання


Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник для вузов / [рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин]. – [2-е изд.]. – М. : Норма, 2007. – 960 с.

Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 335 с.

Європейська рада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki

Голосніченко Д.І. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування. Монографія. – К.: Видавець Голосніченко А.М. (Г.А.М.), 2009. – 356 с.