DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119343

Специфіка інституціоналізації українсько-російського державного кордону: від внутрішнього адміністративного до зовнішнього державного кордону

О. О. Усенко

Анотація


Стаття присвячена процесу становлення та сучасному стану українсько-російського державного кордону. Автор спирається на визначення державного кордону як соціального інституту, визначає його структуру та функції. Проаналізовано політичні рішення щодо встановлення держкордону України, його делімітацію та демаркацію.
У статті розглянуто процес інституціоналіації державного кордону на ділянці між Україною та Російською Федерацією, що мав специфічні характеристики, пов‘язані із переходом від статусу внутрішнього адміністративного кордону до зовнішнього державного. Поетапно розглянуто процес встановлення держкордону та правовий аспект цього процесу.


Ключові слова


державний кордон; соціальний інститут; інституцоналізація; внутрішній кордон; зовнішній кордон; Російська Федерація; Радянський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сторінка Східного регіонального управління на сайті Державної прикордонної

служби України: http://dpsu.gov.ua/ua/about/structure/structure_2.htm

Капелюшний В. Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення/ В.

Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 24. – С. 5 – 11.

Проблема границ и ее значение для социологии / И. Ф. Кононов // Методологія, теорія та

практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць / відп.

ред.: В. С. Бакіров . – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004 . – С.45-49.

Хобта С. В. Кордон України як соціологічна проблема: суб‘єкти, інтереси,

інституціоналізація / С.В. Хобта // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №23 (258), 2012. –

С. 41- 58.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: 3 том: Социальные институты и процессы.

Доступно на: http://www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/D/DOBRENKOV/dk3.pdf

Суліма Є. М. Інституціоналізація глобальної влади / Є.М. Суліма // Науковий вісник

Волинського держанавного університету ім. Лесі Українки − №4, 254 с. Доступно на:

http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2002web3/phyl/200230502.html

Моргунова А.Г. Образование как социальный институт: историография проблемы / А.Г.

Моргунова // Вестник Самарского Государственного Университета. − 2002, № 3.

Закон України „Про Державну прикордонну службу України"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661-15

Задорожній О. Питання кордонів в україно-російських міждержавних відносинах і період

від розпаду СРСР до підписання Договору про дружбу, співробітництво та партнерство

/ О. Задорожний // Український часопис міжнародного права. − № 1-2/2012. − С. 8-

Класифікація за даними відомства Державної прикордонної служби

http://dpsu.gov.ua/ua/about/history.htm

Служинська І. Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення

-х рр. ХХ ст. / І. Служинська // Регіональна історія України. Збірник наукових статей.

Випуск 7. – К.: Інститут історії України, 2013. — С. 115–124.

На українсько-російському кордоні встановили 19 прикордонних знаків // Журнал

Корреспондент, 5.04. 2013. Доступно на:

http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1538392-na-ukrayinsko-rosijskomu-kordonivstanovili-

-prikordonnih-znakiv.

Україні найважче домовитися про розмежування кордонів з колишніми "братами" // Газеа

Тиждень, 24.06.2013. Доступно на: http://tyzhden.ua/News/82883.

МЗС: Україна має право на односторонню демаркацію кордону з Росією // ІА УНІАН,

06.2014. Доступно на: http://www.unian.ua/politics/929737-mzs-ukrajina-mae-pravo-naodnostoronnyu-

demarkatsiyu-kordonu-z-rosieyu.html.

Кабачинський М.І., Мідянець Л.А. Правові основи утворення прикордонних військ України

і розвитку їхньої оперативно-службової діяльності (вересень 1991-го – 1993 рік) / М.І.

Кабачинський, Л.А. Мідянець // Університетські наукові записки. − 2007, №4 (24). − С. 21-25.

Митний кодекс України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495а-17

Офіційний сайт Державної прикордонної служби України http://dpsu.gov.ua/

Класифікація за даними відомства Державної прикордонної служби

http://dpsu.gov.ua/ua/about/history.htm

Уська У. Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного

процесу та його перспективи / Уляна Уська // Українська національна ідея: реалії та

перспективи розвитку. − Випуск 25, 2013. − С. 153-158.

Романуха О.М. Делімітація сучасного кордону України / О.М. Романуха // Наука. Релігія.

Суспільство. − № 4‘2009. − С. 110-116.

Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний

кордон http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_157

Бредникова О. Последний рубеж?/ Ольга Бредникова // Отечественніе

записки№6(6)2022. Доступно на: http://www.strana-oz.ru/2002/6/posledniy-rubezh

Вовк С.О. Автореферат дисертації «Становлення та розвиток міжрегіонального

співробітництва прикордонних областей України и Російської Федерації». Харк. нац. ун-т

ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Maull O. Politische Geographie. – Berlin: Gebrüder Borntraeger − 1925.

Шлегель Карл. Европа – пограничная страна / Карл Шлегель // Вестник Европы. − № 9,

г. Доступно на: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.3259&rep=rep1&type=pdf

Щерба Г. І., 2011 ISSN 2078-144X. ВісникЛьвівського університету. Серія соціологічна.

Випуск 5. С. 105–115

Прибыткова И. Аналитический доклад «Законная и незаконная миграция в Украине,

Республике Беларусь и Республике Молдова». Доступно на: http://isoc.

com.ua/institute/pb_05.pd