Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва в Україні на прикладі країн-членів ЄС

Автор(и)

  • Є. Ю. Савчук Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119216

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, малий бізнес, середній бізнес, підприємництво, Європейський Союз

Анотація

У статті розглянуто особливості адміністративно-правового регулювання сфери підприємництва у країнах Європейського Союзу, визначено недоліки адміністративно-правового регулювання у сфері підприємництва в Україні та шляхи їх подолання на основі Європейського досвіду.

Біографія автора

Є. Ю. Савчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченко

студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Посилання

Ямкова І.М Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні /І.М.Ямкова

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/pdf_2014/Admin_pravove_regul_pidpr_v_Ukrayini.

pdf

Європейська хартія малих підприємств від 19.06.2000 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_860

Ромусік Я.В. Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: SWOT-аналіз /

Я.В.Ромусік// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –

Донецьк.,2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4319

Ромусік Я. Імплементація Європейської хартії малих підприємств в рамках реалізації

угоди про асоціацію з ЄС / Я. Ромусік [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://uaekonomist.

com/10660-mplementacya-yevropeyskoyi-hartyi-malih-pdpriyemstv-v-ramkahrealzacyi-

ugodi-pro-asocacyu-z-yes.html

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

The «Small Business Act» for Europe COM/2011/ 78 final [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0078

A «Small Business Act» for Europe COM/2008/0394 final [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394

EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 final

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Веста Малолітнева. Зниження регуляторного навантаження на мала ті середні

підприємства: Європейський досвід [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://voxukraine.org/2015/11/23/reduction-of-regulatory-burden-on-small-and-medium-enterpriseseuropean-

experience-ua/

Михайло Ісаков. Сучасний стан адміністративного законодавства щодо контролю у сфері

реалізації права на підприємницьку діяльність в Україні./ Ісаков М. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Isakov.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Право