DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119215

Реформуванння місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини

В. Й. Развадовський, І. П. Голосніченко

Анотація


Розглядаються шляхи реформування місцевого самоврядування, особлива увага приділяється децентралізації влади і доцільності об’єднання територіальних громад. Звертається увага на необхідність зміцнення інститутів громадянського суспільства.


Ключові слова


місцеве самоврядування; децентралізація; об’єднання; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо

децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 року № 656-

VIII // [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/656-19//

Гройсман В. Навіщо нам децентралізація? // Українська Правда, 22 червня 2015. –

[Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/articles/2015/06/22/7072007/?attempt=1

Фиалова Зузана. Гражданское общество и права человека / Гельсінській Фонд з Прав

Людини (Варшава, Польща, 2005 р.) // [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://edu.helsinki.org.ua/library/philosophy/gromadyanske-susp-lstvo-ta-prava-lyudini

Німецький експерт поділився досвідом реформ, проведених у Німеччині з черняхівцями //

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://chernyakhiv-rda.gov.ua/2016/03/12

Свистун О. «Успіх німецьких комун є наочним прикладом для об’єднання громад в

Запорізькій області» // [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1517

Об’єднання громад допоможе Україні вийти на вищий рівень життя – німецький експерт //

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zt.20minut.ua/Polityka/obyednannya-ghromaddopomozhe-

ukrayini-vijti-na-vishij-riven-zhittya-n-10456073.html

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року №

-VII // Відомості Верховної Ради – 2014 – № 34 – Ст. 1167

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року

№ 157-VIIІ // Відомості Верховної Ради – 2015 – № 13 – Ст. 91

Билецкая І. На Рівненщині через брак коштів закривають лікарню // [Електронний ресурс]

Режим доступу: http://podrobnosti.ua/2085167-na-rvnenschin-cherez-brak-koshtv-zakrivajutlkarnju.

html.

Люди просять не закривати лікарні на Волині // http://www.volynpost.com/news/64597-lyudyprosiat-

ne-zakryvaty-likarni-na-volyni

На Тернопільщині закриють 31 школу // [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://te.20minut.ua/Osvita/na-ternopil-shini-zakriyut-shkolu-10450861.html

Методика функціонального обстеження МВС України, його органів, підрозділів та

організацій: Методика / Т.О. Проценко, І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов,

П.П. Кульчицький, І.В. Бойко / за заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: ДНДІ МВС України, 2009.

– 36 с.