DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119213

Oсобливості сучасної конфесійної структури України

С. С. Яремчук

Анотація


У статті проаналізовано конфесійний зріз релігійних організацій України. Визначено зміст понять «віросповідання» і «конфесія». Розкрито кількісні параметри сучасної конфесійної структури України. Охарактеризовано особливості розвитку найбільших конфесій України.


Ключові слова


релігія; християнство; православ’я; католицизм; протестантизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Владиченко Л. Релігійна мережа України: аналіз динаміки станом на початок 2016 року /

Лариса Владиченко. 12 квітня 2016, 09:55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/63066/

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

Звіт про мережу релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2016 року (Форма 1)

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245083533&cat_id=244950594

Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 року

(Форма 1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244950598&cat_id=244950594

Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 року

(Форма 1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244950863&cat_id=244950594

Мороз В. Конфлікт за храми між православними України: аналіз досвіду двох років /

Володимир Мороз [Електронний ресурс. 8 лютого 2016, 09:39]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/62395/

Релігійна мережа в Україні: стан і тенденції розвитку // Релігія і влада в Україні:

проблеми взаємодії. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему:

«Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого

року. – К.: Центр Разумкова, 2011. – С. 3-30.

Релігійна мережа, її кадрове та матеріальне забезпечення: основні тенденції, динаміка

змін, перспективи розвитку // Матеріали до засідання круглого столу на тему: «Стан свободи

совісті та державно-церковних відносин в Україні» 28 жовтня 2015 р./ Верховна Рада України

Комітет з питань культури і духовності Підкомітет з питань державної політики у сфері

свободи совісті та релігійних організацій. – Б. в.,с. 2.

Статистика релігійних організацій України. Сайт «Релігійно-інформаційна служба

України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин (Аналітична доповідь

УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 2-65.