Oсобливості сучасної конфесійної структури України

Автор(и)

  • С. С. Яремчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119213

Ключові слова:

релігія, християнство, православ’я, католицизм, протестантизм

Анотація

У статті проаналізовано конфесійний зріз релігійних організацій України. Визначено зміст понять «віросповідання» і «конфесія». Розкрито кількісні параметри сучасної конфесійної структури України. Охарактеризовано особливості розвитку найбільших конфесій України.

Біографія автора

С. С. Яремчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Посилання

Владиченко Л. Релігійна мережа України: аналіз динаміки станом на початок 2016 року /

Лариса Владиченко. 12 квітня 2016, 09:55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/63066/

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

Звіт про мережу релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2016 року (Форма 1)

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245083533&cat_id=244950594

Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 року

(Форма 1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244950598&cat_id=244950594

Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 року

(Форма 1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244950863&cat_id=244950594

Мороз В. Конфлікт за храми між православними України: аналіз досвіду двох років /

Володимир Мороз [Електронний ресурс. 8 лютого 2016, 09:39]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/62395/

Релігійна мережа в Україні: стан і тенденції розвитку // Релігія і влада в Україні:

проблеми взаємодії. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему:

«Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого

року. – К.: Центр Разумкова, 2011. – С. 3-30.

Релігійна мережа, її кадрове та матеріальне забезпечення: основні тенденції, динаміка

змін, перспективи розвитку // Матеріали до засідання круглого столу на тему: «Стан свободи

совісті та державно-церковних відносин в Україні» 28 жовтня 2015 р./ Верховна Рада України

Комітет з питань культури і духовності Підкомітет з питань державної політики у сфері

свободи совісті та релігійних організацій. – Б. в.,с. 2.

Статистика релігійних організацій України. Сайт «Релігійно-інформаційна служба

України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин (Аналітична доповідь

УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 2-65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Соціологія