Історична соціологія: становлення і розвиток в контексті соціокультурного буття ХХ ст

Автор(и)

  • В. В. Пержун Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119208

Ключові слова:

історична соціологія, соціальні зв’язки і відносини, історичне минуле, сучасність, суспільство

Анотація

У статті визначені основні положення і напрями розвитку історичної соціології як окремої галузі соціологічних знань. Таке твердження – вимога часу, так як сама соціологія все більше починає звертатися до історичного минулого, соціальних зв’язків поколінь, соціально-
історичного досвіду і його впливу на сучасність. Звідси завданням і метою історичної соціології є дослідження цих непростих соціальних процесів у соціально-історичному просторі саме з позицій соціологічної теорії.

Біографія автора

В. В. Пержун, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

к.с.н., доц. кафедри соціології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Посилання

Алстед Я. Историческая социология – зачем и как? / Я.Алстед // Социологические

исследования . – 2005 . - №5 . – С. 122 – 128.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Макс Вебер . – К.: Основи, 1994 . –

с.

Головаха Є. Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспективи

розвитку / Євген Головаха // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . – 2004 . - №1 . – С. 5 – 14.

Грушевський М. Початки громадянства: генетична соціологія / Михайло Грушевський .

– К.: Наукова думка, 1997 . – 234с.

Донцов Д. Націоналізм / Дмитро Донцов // Геополітичні та ідеологічні праці . – Львів:

Кальварія, 2001 . – Т.1 . – С. 91 – 239.

Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники /

В.О.Ключевский . – М.: Мысль, 1993 . – 415с.

Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р.Козеллек . – Пер. з

нім . – К.: Дух і літера, 2005 . – 317с.

Кутуєв П. Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації / Павло Кутуєв //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг . – 2009 . - №3 . – С. 183 – 206.

Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод / Ю.А.Левада // Философские

проблемы исторической науки . – М.: Наука, 1969 . – С. 186 – 225.

Липинський В. Листи до Братів-Хліборобів. Про ідею і організацію українського

монархізму / В’ячеслав Липинський // Філософська і соціологічна думка . – 1991 . - №10 . – С.

– 83.

Мартинов А.Ю. Історична соціологія / А.Ю.Мартинов . – К.: УАІД «Рада», 2004 . –

с.

Пержун В.В. Історична соціологія як галузь соціологічного знання / Володимир

Васильович Пержун // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи . – 2010 .

- №889 . – С. 50 – 53.

Романовский Н.В. Историческая социология: проблемы и перспективы /

Н.В.Романовский // Социологические исследования . – 2002 . - №10 . – С. 118 – 128.

Сорока Ю. Ставлення до минулого / Юлія Сорока // Соціологія: теорія, методи,

маркетинг . – 2009 . - №2 . – С. 47 – 66.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А.Сорокин . – М.: Политиздат,

. – 542с.

Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология / Ж.Т.Тощенко // Социологические

исследования . – 1998 . - №5 . – С. 3 – 6.

Черных А.И. История и социология: проблемы взаимодействия / А.И.Черных //

Социоогические исследования . – 2001 . - №10 . – С. 16 – 25.

Шаповал М. Загальна соціологія / Микита Шаповал . – К.: Український центр духовної

культури, 1996 . – 368с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка . – М.: Аспект-Прес,

. – 239с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Соціологія