Злочинність студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст

Автор(и)

  • М. Е. Кругляк Житомирський державний технологічний університет,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119206

Ключові слова:

студентство, злочинність, крадіжка, студентський суд, «кодекс честі», зброя

Анотація

У статті розглянуто одну з форм девіантної поведінки студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а саме – злочинність. Автор доводить, що пік студентської злочинності припав на період після Першої російської революції (1905–1907 рр.), коли поряд зі звичними дрібними крадіжками студентство стало вдаватися до вбивств та самогубств. Побутові конфлікти слугували причинами студентських злочинів. Часто злочини скоювали в стані алкогольного сп’яніння. Необережне використання зброї супроводжувало злочини кримінального характеру.

Біографія автора

М. Е. Кругляк, Житомирський державний технологічний університет

Кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету

 

Посилання

Акинфиев И. Я. Иосиф Федорович Алдырев / И. Я. Акинфиев. –

Александровск : Б. и., 1907. – 15 с.

Американская дуэль. Дело студента А. Цебровского // Южный край. – 1916. –

окт. – С. 5–6.

Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога / А. Ф. Андрияшев // Русская

старина. – 1911. – № 3. – С. 571–578.

Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога / А. Ф. Андрияшев // Русская

старина. – 1911. – № 4. – С. 95–101.

Бузескул В. П. Из истории Харьковского университета второй половины 70-х

годов прошлого века (личные воспоминания) / В. П. Бузескул // Наукові записки науково-

дослідчої кафедри історії української культури. – 1927. – № 6. – С. 1–14.

В университете // Одесский листок. – 1913. – 6 февр. – С. 2.

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета

Св. Владимира / М. Ф. Владимирский-Буданов. – К. : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1884. –

Т. 1. – 674 с.

Волков Д. В. Тенденції поширення злочинності у студентському та

курсантському середовищі / Д. В. Волков [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/bozk/ 18text/g18_06.htm.

Дашевский Пинхас Израилевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

//www.eleven.co.il/?mode=article&id=11378 &query=.

Дело Вайнлуда // Киевлянин. – 1883. – 17 февр. – С. 2.

Дело студента Вайнлуда // Киевлянин. – 1882. – 14 дек. – С. 2.

Держархів Київської обл., ф. 2, оп. 1, спр. 43265, 30 арк.

Держархів Київської обл., ф. 2, оп. 218, спр. 61, 59 арк.

Держархів Київської обл., ф. 2, оп. 220, спр. 54, 19 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 304, спр. 2, 46 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 331, спр. 133, 2 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 368 (1869 р.), спр. 34, 55 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 368 (1870 р.), спр. 18, 35 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 396, спр. 93, 43 арк.

Держархів м. Києва, ф. 16, оп. 478, спр. 50, 223 арк.

Держархів м. Києва, ф. 18, оп. 1, спр. 277, арк. 70, 138 арк.

Держархів м. Києва, ф. 237, оп. 1, спр. 35, 419 арк.

Держархів м. Києва, ф. 237, оп. 3, спр. 2, 408 арк..

Держархів м. Києва, ф. 244, оп. 1, ч. 1, спр. 1, 19 арк.

Держархів м. Києва, ф. 244, оп. 1, ч. 1, спр. 4, 83 арк.

Держархів м. Києва, ф. 244, оп. 1, ч. 1, спр. 5, 87 арк.

Держархів м. Києва, ф. 244, оп. 1, ч. 1, спр. 6, 18 арк.

Держархів м. Києва, ф. 244, оп. 1, ч. 1, спр. 7, 14 арк.

Держархів Харківської обл., ф. 3, оп. 287, спр. 4031, 33 арк.

Держархів Харківської обл., ф. 3, оп. 287, спр. 4606, 30 арк.

Держархів Харківської обл., ф. 52, оп. 3, спр. 8, 220 арк.

Держархів Харківської обл., ф. 52, оп. 3, спр. 9, 150 арк.

Держархів Харківської обл., ф. 667, оп. 286, спр. 208, 128 арк.

Драма // Киевская мысль. – 1907. – 21 июля. – С. 3.

Женоубийца // Киевлянин. – 1907. – 14 сент. – С. 3.

Записки об университетской жизни (1860–1864) // Киевлянин. – 1864. –

июля. – С. 47–48.

Заславский Д. Предрассветное / Д. Заславский // З іменем Св. Володимира:

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 т. – К., 1994. –

Кн. 2. – С. 357–368.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР

НБУВ), ф. ІІІ, спр. 12219–12220, 6 арк.

ІР НБУВ, ф. 46, спр. 82, 2 арк.

Історія Одеського університету за 100 років. 1865–1965 / [відп. ред.

О. І. Юрженко].– К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 424 с.

К убийству 5-ти человек // Киевская мысль. – 1907. – 26 янв. – С. 3.

К характеристике нравов // Киевлянин. – 1883. – 17 февр. – С. 2.

Кобченко К. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих

жіночих курсів / К. Кобченко. – К. : «МП Леся», 2007. – 271 с.

Кровавая драма // Киевская мысль. – 1907. – 3 окт. – С. 2–3.

Марков А. Р. Что значит быть студентом: работы 1995–2002 годов /

А. Р. Марков. – М. : НЛО, 2005. – 264 с.

Назад у 90-ті. В Україні різко зріс рівень злочинності [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ ukraine/3633481-nazad-u-90-ti-v-ukraini-rizko-zris-rivenzlochynnosti.

Неблаговидный поступок // Киевлянин. – 1907. – 10 апр. – С. 3.

Петров М. І. Скрижалі пам’яті : коментарі та додатки / [упоряд.

В. Ульяновського]. – К. : Прайм, 2003. – 268 с.

Поддельные аттестаты // Киевлянин. – 1909. – 12 февр. – С. 3.

Покушение на убийство // Киевлянин. – 1909. – 10 нояб. – С. 3.

Посохов I. Студентство унiверситетiв Росiйської iмперiї ХIХ – початку ХХ ст.:

становлення та еволюцiя субкультури. – Харків : «Раритети України», 2013. – 276 с.

Предложение г. Попечителя Киевского учебного округа совету университета

Св. Владимира // Киевлянин. – 1869. – 8 мая. – С. 209.

Романович-Славатинский А. В. Моя жизнь и академическая деятельность. 1832–

Воспоминания и заметки / А. В. Романович-Славатинский // Вестник Европы. – 1903. –

№ 2. – С. 606–650.

С. М. Б. Jn corpore sano – mens sana / С. М. Б. // Вестник студенческой жизни. –

СПб., 1910. – № 1 (19 сент.). – С. 9.

Студент-еврей, обвиняемый в воровстве // Киевлянин. – 1882. – 25 дек. – С. 1.

Студенческое дело // Киевлянин. – 1881. – 12 нояб. – С. 1.

Трагикомедия // Киевлянин. – 1885. – 6 февр. – С. 2.

Філія Держархіву Чернігівської обл., м. Ніжин, ф. 1105, оп. 2, спр. 378, 153 арк..

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України),

ф. 442, оп. 170, спр. 72, 5 арк.

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 262 (1886 р.), спр. 2, 53 арк.

ЦДІАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 8561, 26 арк.

ЦДІАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 862, 24 арк.

Шантаж // Киевлянин. – 1882. – 1 апр. – С. 2.

Kassow Samuel D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia / Samuel

D. Kassow. – Berkeley : University of California Press, 1989. – 434 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Соціологія