Роль віртуальних держав/мікронацій у сучасній політиці

Автор(и)

  • А. О. Шапошніков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119204

Ключові слова:

віртуальна держава, мікронація, квазідержава

Анотація

Стаття присвячена малодослідженому політичною наукою різновиду квазідержав – віртуальним державам, також відомим у західній політології, як мікронації. Розглядається ґенеза вищеназваних понять і відмінність між ними та іншими термінами – “квазідержава” та “невизнана держава”. Розкриваються причини появи цих утворень, їхні різновиди, функції та описуються особливості їхнього створення, зокрема в Інтернеті.

Біографія автора

А. О. Шапошніков, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри політичних наук філософського факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Посилання

Договір про Антарктику. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_224

Кіптенко В., Ляшенко М. Генетична типологія мікронацій (віртуальних держав) / В.

Кіптенко, М. Ляшенко // Географія та туризм. – 2014. – Вип. 27. – С. 173-184.

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

Мамчиц Р. Родезийская война в Антарктиде / Р. Мамчиц. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.chaskor.ru/article/rodezijskaya_vojna_v_antarktide_19367

Мусіяка В. День Конституції після 2010 року – це поминальний день. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://news.liga.net/ua/interview/politics/871009-

mus_yaka_den_konstituts_p_slya_2010_roku_tse_pominalniy_den.htm

Поликарпов В., Поликарпова Е. Война будущего. От ракеты «Сармат» до

виртуального противостояния / В. Поликарпов, Е. Поликарпова. – М. : Эксмо, 2015. – 368 с.

Тарасов В. Управленческая элита: как мы ее отбираем и готовим / В. Тарасов. – М. :

Добрая книга, 2006. – 496 с.

Хома Н. Віртуалізація держави: зміна функцій в добу цифро модернізму / Н. Хома //

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика

викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 16. – 2015. – С. 64-69.

Fountain J. Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change / J.

Fountain. – Washington, DC : Brookings Institution Press, 2001. – 256 p.

How to Start a Micronation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.startamicronation.info/start/in-the-beginning/

Kelly K. Out of Control. The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic

World / K. Kelly. – N.Y.C. : Basic Book , 1994. – 529 p.

Ryan J., Dunford G., Sellars S. Micronations: The Lonely Planet Guide to Home-Made

Nations / J. Ryan, G. Dunford, S. Sellars. – Hong Kong : Lonely Planet, 2006. – 156 p.

Rasmussen P. What is micronationalism? An Introduction. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.scholiast.org/nations/whatismicronationalism.html

Rosecrance R. The Rise of the Virtual State: Territory Becomes Passé / R. Rosecrance //

Foreign Affairs. – 1996. – Volume 5, Number 4 July-August. – P. 45-61.

Rosecrance R. The Rise of the Virtual State: Wealth and Power in the Coming Century / R.

Rosecrance. – N.Y.C : Basic Books, 2000. – 288 p.

Strauss E. How to Start Your Own Country? / E. Strauss. – Boulder, CO : Paladin Press,

– 176 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Політологія