DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119199

Еволюція воєнно-доктринальних поглядів Російської Федерації (досвід пострадянського періоду)

О. Ф. Слободян

Анотація


Метою статті є аналіз сутнісних характеристик російських воєнних доктрин, визначення причин їх оновлення. Виділено інноваційні підходи, властиві кожному з етапів воєнно-доктринального оновлення Росії. Вказано на загрози й небезпеки, адресовані іншим
державам з боку РФ, що мають воєнно-доктринальний вираз. Виокремлено вплив українських політичних процесів останнього періоду на воєнно-доктринальне мислення російського політичного керівництва.


Ключові слова


воєнна політика; воєнна доктрина; воєнно-доктринальний припис; збройні сили; воєнна небезпека; воєнна загроза

Повний текст:

PDF

Посилання


Балуевский Ю. Новые смыслы военной доктрины / Ю. Балуевский // Взгляд.

Деловая газета. – М.: 2014. – 12 ноября.

Баронин А. Что означает новая Военная доктрина РФ? [Електронний ресурс] /

А. Баронин. – Режим доступу: http://www.unian.net/politics/1027585.

Военная Доктрина Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html.

Информационные акценты новой Военной доктрины Кремля [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://sprotyv.info/ru/news/11034.

Капто А. С. Военная доктрина РФ / А. С. Капто // Энциклопедия «Мир». В 2 т. –

М.: Академия, 2008. – Т. 1. – 496 с.

Новая Военная доктрина России: враги названы поименно [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://politrussia.com/vooruzhennye-sily/novyy-vzglyad-na-987/.

Рогозин Д. О. Военная доктрина / Д. О. Рогозин // Глобалистика.

Энциклопедия. Главн. ред. и составители И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М.: ЦНПП «Диалог»,

«Радуга», 2003. – 1328 с.

Сизов В. Ю. Военная политика и военная безопасность России. Интернет

издание Россия и Америка в ХХІ веке [Електронний ресурс] / В. Ю. Сизов. – Режим доступу:

http://www.rusus.ru/?act=read&id=191.

Roger Mcdermott. New Russian Military Doctrine Opposes NATO Enlargement.

February 16, 2010. – http://www.worldsecuritynetwork.com/showArt.