DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119161

Фактори мотивації отримання вищої освіти студентами КНУ ім.Т. Шевченка та їх динаміка на прикладі UNIDOS

А. А. Суванова

Анотація


У період глобальних трансформаційних змін, що наразі мають місце в нашому суспільстві, очевидною стає необхідність екстенсивного тa інтенсивного оновлення інституту вищої освіти як одного з ключових соціальних інститутів суспільства.
Важливу роль у виборі університету і спеціальності грає мотивація майбутнього студента. Визначення мотивів – один з найважливіших етапів вибору університету, оскільки саме внутрішні мотиви задають напрям вибору і визначають його стратегію. Саме тому необхідно
вивчати мотиви вибору спеціальності і скоригувати мотиви навчання для їх позитивного впливу на професійне становлення студентів.


Повний текст:

PDF