DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119096

Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політики щодо невиліковно хворих у 2012-2014 рр. в Україні

О. О. Вольф

Анотація


У статті, вперше в українській політології, зроблено розгляд нормативно-правової бази з питань допомоги тяжко хворим (невиліковним) – паліативної та хоспісної допомоги,
розробленої у 2012-2014 рр. Особлива увага була звернена на питання щодо ролі недержавних, неурядових організацій у процесі формування цієї бази.


Ключові слова


паліативна та хоспісна допомога; права пацієнта; права людини; евтаназія; гуманізація охорони здоров‘я; соціально-правова допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


Definition of palliative and hospice care by the World Health Organization [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en.

А.В.Царенко, Ю.І.Губський, Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку, «Семейная медицина,

№ 1, 2013, с. 14-17.

Законодавство. Офіційний сайт Верховної Ради України[Електронний ресурс] – Режим доступу:www.rada.gov.ua