DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119092

Зовнішньополітична стратегія Франції в багатополярному світі на зламі ХХ-ХХІ ст.

Н. В. Малиновська

Анотація


У статті піднімається питання пошуку французької концепції у міжнародних відносинах. Її багатовекторна політика позначилася на швидкій зміні зовнішнього курсу. Розглядається вплив французьких політичних лідерів та світових подій на зовнішню політику держави.


Ключові слова


Франція; зовнішня політика; інтервенція; співпраця; Європейський союз; колоніальні володіння; деклінізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзаканян М. Ц. История Франции: учебник для вузов / [М.Ц. Арзаканян, А.В.

Ревякин, П.Ю. Уваров]. – М. : Дрофа, 2005. – 474 с.

Арон Реймон. Демократия и тоталитаризм / Реймон Арон ; [Пер. с франц. Г. И.

Семенова]. – М. : Текст, 1993, – с.

Баверез Никола Падающая Франция [Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://www.globalaffairs.ru/book/n_3244

Битар Карим Эмиль Две навязчивые идеи Франции: Германия и упадок [Електронний

ресурс] // Режим доступу :

http://www.inoforum.ru/inostrannaya_pressa/dve_navyazchivye_idei_francii_germaniya_i_upadok

«Белая книга» об обороне и національно безопасности Франции [Електронний

ресурс] // Режим доступу : http://stranovedenie.info/belaya-kniga-ob-oborone-i-nacionalno

Джуліані Ж. Д. Розчаровані європейці, або як Франція дивиться на кризу у Європі / Ж.

Д. Джуліані // Зовнішні справи: Суспільно-політичний журнал. – 2013. – №6. – С.19.

Игнатченко И. Саркози примеряет треуголку Бонапарта [Електронний ресурс] //

Режим доступу : http://nvo.ng.ru/wars/2011-07-22/12_france.html

Кіндратець О. М. Зміна ролі міжнародних організацій в умовах глобалізації

[Електронний ресурс] // Режим доступу :

http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/1839/1/politiolog.52.2003.88-97.pdf

Кривушин И . В. Руандийский геноцид причины , характер, значение [Електронний

ресурс] // Режим доступу : http://maxilink.ru/dlya-studenta/4-kurs/i-v-krivushin-ruandii-skiigenotsid-

prichiny-harakter-znachenie

Обичкина Е. О. Франция на рубеже ХХ-ХХI веков: кризис идентичности :

[монография] / Обичкина Е. О. – М. : МГИМО, 2003. – 137 с.

Садовенко А. П. Франція на порозі ХХІ століття : [монографія] / Садовенко А. П. – К. :

Товариство «Знання» УРСР, 1991. – 48 с.

Сєвєкіна О. На відміну від ідей інтеграції. Президентські вибори у Франції як

референдум для Європейського Союзу щодо його подальшого розвитку / О. Сєвєкіна //

Політика і час. – 2002. – №6. – С. 12-19.

Резолюция 1973 (2011) [Електронний ресурс] / Совет Безопасности ООН. – с. 9 //

Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf

Франция. В поисках новых путей : [ отв. ред. д.и.н. Ю. И. Рубинский ]. – М. :

Издательство «Весь Мир», 2007 – 624 с.

Discours de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, devant le comité des

Présidents de l'Assemblée parlementaire de l'UEO et les auditeurs de l'IHEDN [Електронний

ресурс]. – Palais de l'Elysée, 30 mai 2000 // Режим доступу : http://www.jacqueschiracasso.

fr/archiveselysee.

fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/2000/mai/fi002626.html

Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress [Електронний

ресурс]. – March 30, 2011. – р. 29 // Режим доступу : http://fas.org/sgp/crs/natsec/R41725.pdf