DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119089

Політика США стосовно реалізації газопроводу Іран-Пакистан

І. І. Круглей

Анотація


Стаття присвячена дослідженню зовнішньої політики США стосовно створення газопроводу Іран-Пакистан-Індия. Виявлена ступінь вивченості досліджуваної теми фахівцями Росії, США, країнами Середньої Азії, Китаю. Встановлено, що окремі групи
фахівців приділяють увагу лише деяким моментам негативного ставлення Вашингтону до проекту газопроводу Іран – Пакистан. Низка (в основному американських) фахівців вказують
на протиставлення газопроводу з Ірану газопровод з Туркменістану, який йде до Пакистану. Інші, переважно середньоазіатські фахівці, приділяють увагу чисто економічній вигоді проекту для країн Південної Азії. Виявлені конкретні причини, за якими США негативно відносяться до реалізації проекту газопроводу Іран – Пакистан. У статті пояснюється, чому саме продаж вуглеводнів Іраном і його нарощування економічного співробітництва з сусідами входить у конфронтацію зі «Стратегією Нового Шовкового Шляху» США в регіоні Великий Центральної Азії. Автором проведена серйозна робота з дослідження подій пов'язаних з підписанням договорів, різних дій глав держав США, Ірану, Пакистану, Індії щодо проекту газопроводу. Проаналізовано та обґрунтована економічна необхідність Пакистану в іранському газі. Також автор звернув увагу на причину виходу Індії з проекту ще до його початку споруди, а саме –альтернативний варіант від США у вигляді ядерних технологій.


Ключові слова


газ; вуглеводні; ІПІ; Велика Центральна Азія; США; Пакистан; Іран

Повний текст:

PDF

Посилання


Iran, Pakistan inaugurate IP gas pipeline // Press TV / информационый сайт

[http://www.presstv.ir/detail/2013/03/11/292995/iran-pakistan-inaugurate-ip-gas-pipeline/]

John Daly // Iran-Pakistan Natural Gas Pipeline to Extend to China? / информационый

сайт [http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Iran-Pakistan-Natural-Gas-Pipeline-to-Extend-to-

China.html]

Mehmood-Ul-Hassan Khan. TAPI and IPI: socio-economic benefits of gas pipelines //

Business & Finance Review. - 5.05.2008.

Star F. In Defense of Greater Central Asia. - Washington, D.C.,2008. - 8 p.

Bohr A. Central Asia: Responding to the Multi-Vectoring Game. — //America and a

Changed World: A Question of Leadership. — London: RIIA, 2010, pp. 109—124

Escobar Pepe // Do the China-Pakistan pipeline shuffle [Electronic resource] /

[http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/05/2011527104451497291.htm]

Pakistani Political, [Electronic resource] /Military Situation, and Terrorism Issues Defense

Intelligence Agency January 9, 2002, Secret, 5pp. Access mode:

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB97/tal32.pdf

8.US seeks alliance with Moscow for raid on bin Laden. By Ahmed Rashid // The Daily

Telegraph. London, 2000. - Issue 2007, November, 22

Нарочницкая Н. США ведут войну за мир? Борьба с международным терроризмом на

практике может превратиться в борьбу США за мировое господство// Трибуна. М., 2001. - 17

октября

Коргун В. Афганский разлом. «Боннская эйфория» была недолгой// Независимая

газета. М., 2001. - № 234 (2544), 18 декабря.

Капитонов К. Абдалла ибн Абдель Азиз монарх де-факто: хитросплетения власти в

Саудовской Аравии// Независимая газета. - М., 2000. - 5 октября. - С. 7.

Георгиев В. Узбекистан продался Вашингтону за 8 млрд. долларов// Независимая

газета. М., 2002. -№ 196 (2506), 19 октября

Ашимбаев М., Лаумулин М. Трудный путь к региональной безопасности// Континент.

Алма-Ата, 2002. -№ 10, 15-28 мая.

Shahrani M. Nazif. Resisting the Taliban and Talibanism in Afghanistan: legacies of a

century of internal colonialism and cold war politics in a buffer state// Journal of International

Affairs. December 2000 - February 2001, Volume V. - Number 4

Rashid Ahmed. Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. New York., 2002.

Brzezinsky Z. The Geostrategic Triad: Living with China, Europe, and Russia. -

Washington. D. C., 2000

Пусева Е. Концепция «Большой Центральной Азии» во внешней политике США в

Центрально-Азиатском регионе. — //Центральная Азия и Кавказ. — 2010. — №3. — С. 118—

Тулепбергенова Г. Проект «Большой Центральной Азии»: анализ состояния и

эволюция. — //Центральная Азия и Кавказ. — 2009. — №1. — С. 85—97.

Тимофеенко Л. Энергетическая политика Туркменистана в Прикаспийском регионе.

— //Analytic. — 2009. — №5. — С. 13—18.

Тимофеенко Л. Проблема экспорта энергоресурсов Туркменистана. — //Россия и

новые государства Евразии (ИМЭМО). — 2010. — №II. — С. 93—100.

Дзьоба О. Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах

Європейського Союзу / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – №

–8. – С. 37–40

Рассоха Л. Л. Диверсифікація джерел і маршрутів енергопостачання – пріоритетний

напрям політики Європейського Союзу [Электронный ресурс] / Л. Л. Рассоха // Одеський

філіал Національного інституту стратегічних досліджень. – Режим доступу :

http://www.niss.od.ua/p/146.doc

Engineering Earth: The Impacts of Megaengineering Projects / [ed. by Stanley D. Brunn]. –

Dordrecht: Springer, 2011. – 2266 p. 17. Mankoff J. Russian Foreign Policy: The Return of Great

Power Politics / Jeffrey Mankoff. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2011. – 345 p.

The Taliban - Who Knows What the Movement Means [Electronic resource]. / U.S.

Embassy (Islamabad) November 28, 1994, Confidential, 14 pp. – Access mode:

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB97/tal3.pdf

Конопляник А. А. Ближний Восток, Россия и Каспий: новые маршруты нефтегазовых

потоков? [Электронный ресурс] / А. А. Конопляник // «Нефть России». – 1998. – №2. – Режим

доступа: http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/226/226.htm

Переплеснин М. Талибы пытаются получить признание мира// Независимая газета.

М., 2000. - № 030. - 18 февраля

Братерский М. В. США и проблемные страны Азии: обоснование, выработка и

реализация политики в 1990-2005 гг. - М РАН, 2005. (с84-101).

Бжезинский З. От надежды к дерзанию. Похвала внешней политике Обамы. —

//Россия в глобальной политике (Москва). — 2010. — Т. 8. — №1. — С. 30—44

Гуан Тянь Р. От внутреннего к внешнему: угрозы для политики США в государствах

Центральной Азии. — //Центральная Азия и Кавказ. — 2009. — №2. — С. 103—117

Кукеева Ф.Т. Политика США в Центральной Азии: «новый реализм». —

//Внешнеполитическая ориентация стран Центральной Азии в свете глобальной

трансформации мировой системы международных отношений. Под ред. А.А. Князе-ва, А.А.

Мигранян. — Бишкек: ОФАК, 2009. — С. 52—57;

Шайхутдинов М.Е. Центральноазиатская стратегия США в новых исторических

условиях: цели, задачи, приоритеты. — //Стратегическое партнерство США и Казахстана в

XXI веке: состояние, проблемы, перспективы. — Алматы: ИМЭП, 2008. — С. 4—9

Луфрин Г., Белокреницкий В., Москаленко В., Ядерное оружие в южной Азии / Т.

Шаумян. – М.: Московский центр Карнеги, 2005.