DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119085

Стратегічна політика Організації Північноатлантичного договору щодо системи партнерств: виклики і перспективи

В. В. Корнілова

Анотація


У статті досліджуються передумови ухвалення Стратегічної концепції НАТО 2010 р. та її нинішнє політичне значення для системи партнерств Альянсу.


Ключові слова


система партнерств; рамки партнерства; експертна група; Стратегічна концепція; співробітництво; оновлення; трансформація; безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Дебати з питань євроатлантичної безпеки. Книга ІІ. Відділ громадської дипломатії

НАТО. Брюссель, Бельгія. – 2006 р. – 88 с.

Міжнародний тиждень НАТО 2010. Лекції та статті. – Київ, НУОУ 2010. – 84 с.

Active Engagement, Modern Defense. Strategic Concept for the Defence and Security of

the Members of the North Atlantic Treaty Organisation. – Public Diplomacy Division, Brussels,

Belgium, 2010. – 40 p.

Masala C. Renewing NATO‘s Partnerships: Towards a Coherent and Efficient Framework /

Masala C., Saariluoma K. – NATO Defense College, Rome, 2006. – 56 p.

NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations of

the Group of Experts on a new Strategic Concept for NATO. – Public Diplomacy Division, Brussels,

Belgium, 2010. – 58 p.

Актуальний стан відносин України з НАТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ukrconsul.org/consular/news/NATO-recent0610.htm

Стратегічна концепція [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.nato.int/cps/uk/natolive/topics_56626.htm#1