DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119074

Ліві партії-наступниці в країнах Вишеградської групи: репозиціонування в умовах політичної конкуренції

В. В. Бусленко

Анотація


В статті проаналізовано трансформаційні процеси в середовищі колишніх правлячих комуністичних партій в Польщі, Угорщині, Чехословаччині, що мали наслідком появу на політичній арені партій-наступниць. Досліджено процеси переходу цих партій в опозицію та здійснено спробу обґрунтування причин пізнішого їх приходу до влади в ряді країн. Процес репозиціонування автор трактує в контексті посилення політичної конкуренції та появи
змагальніших партійних систем.


Ключові слова


партії-наступниці; Вишеградська група; політична опозиція; влада; репозиціонування; політична конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Вахудова М. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після

комунізму / М. Вахудова; пер. з англ. Т. Цимбал. – К.: Видавничий дім ―Києво-Могилянська

академія‖, 2009. – 379 с.

Голосов Г. ―Карьеристы‖ и ―верующие‖ (партии-преемницы) в процессе

демократизации // Pro et Contra. – 1998. – Т. 3. − № 3. − С. 57-73.

Даудерштадт М., Ґеррітс А., Маркус Д. Драматичний перехід: соціал-демократія у

Східній та Центральній Європі / М. Даудерштадт, А. Ґеррітс, Д. Маркус. / Пер. з англ. – К.:

Основні цінності, 2000. – 232 с.

Ишияма Дж.Т. Партии-преемницы коммунистических и организационное развитие

партий в посткоммунистической политике / Дж. Ишияма // ПОЛИС. – 1999. − № 4.

[Електронный ресурс] Режим доступа: http://www.polisportal.ru/index.php?page_id=51&id=135

Латков А. Проблемы трансформации левых партий в современных политических

системах государств Центральной и Восточной Европы / А. Латков / Автореф. дис. канд.

полит. наук. Саратовский государственній социально-економический университет. – Саратов,

– 29 с.

Остапець Ю., Гайданка Є., Ключкович А., Марадик Н. Еволюція партійних систем

країн Вишеградської четвірки: досвід для України / Ю. Остапець, Є. Гайданка, А. Ключкович,

Н. Марадик. – Ужгород : Центр інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО. – 2014. – 247 с.

дати зноску

Поршаков С. Политическая оппозиция в странах Запада (Некоторые закономерности

и особенности функционирования) //Мировая экономика и международные отношения.–

– №3.– С. 35-48.

Agh A. Partial Consolidation of the East-Central European Parties: The Case of Hungarian

Socialist Party. − Party Politics, 1995, vol 1. pp. 491-514.

Dudek A. Historia polityczna Polski (1989-2005). – Kraków: ARCANA. – 2007. – 535 s.

Grzymała-Busse A. Redeeming the Past: The Regeneration of Communist Parties in East

Central Europe / A. Grzymała-Busse. − Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 342 p.

Kubát M. Political Opposition in Theory and Central European Practice / M. Kubát. − Praga,

– 194 s.

Rybář M., Deegan-Krause Slovakia‘s Communist successor parties in comparative

perspective // Communist and Post-Communist Studies. – 2008. – no 41. – pp. 497-519.

Tzelgov E. Communist successor parties and government survival in Central Eastern

Europe // European Journal of Political Research 2011 No 50, pp. 530-558.

Welsh H. Political Transition Processes in Central and Eastern Europe // Comparative

Politics. − 1994, Vol. 26., No 4., pp. 379-394.