DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119067

Дискримінація за гендерною ідентичністю в Україні на прикладі трансгендерних людей

Т. О. Марценюк, В. С. Колеснік

Анотація


У статті представлено результати власного емпіричного експролаторного дослідження трансгендерних людей в Україні. Концептуалізовано поняття гендерної ідентичності та
пояснено основну термінологію стосовно трансгендерних людей, проаналізовано відповідне законодавсто в Україні. Узагальнено попередні міжнародні та українські дослідження стосовно дискримінації трансгендерів. Охарактеризовано дискримінацію на соціалізаційному та інституційному рівнях.


Ключові слова


гендерна ідентичність; трансгендери; дискримінація

Повний текст:

PDF

Посилання


Вивчення поведінки трансгендерів та їх потреб у профілактичних послугах щодо ВІЛ:

короткий виклад результатів операційного дослідження / [М. Варбан, І. Волосевич, В.

Головко, О. Ігнатова, Д. Міханчук, Д. Перекосова, Т. Яблоновська]. – К., 2014. – 12 с. – Доступ

з: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2014/trance%20gender%20ukr.pdf (станом на 16

січня 2015 р.).

Джокьякартские принципы. Принципы применения международно-правовых норм о

правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности

[Электронный ресурс]. – Март 2007. – 37 с. – Доступ з:

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_ru.pdf (станом на 16 січня 2015 р.).

Дотримання громадянських прав трансгендерних людей в Україні / [О. Вовкогон, Т.

Лисенко, А. Романюк, О. Шевченко]. – К.: Громадська організація «Інсайт», 2012. – 61 с.

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6

вересня 2012 р. № 5207-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Доступ з:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 (станом на 16 січня 2015 р.).

Иванченко С. Ситуация трансгендеров в Украине. Отчет по исследованию / [С.

Иванченко, А. Довгопол, И. Ирискина, Т. Лисенко]. – К.: Громадська організація «Інсайт»,

– 60 с.

Касянчук М.Г., Лещинський Є.Б. Аналіз соціальних ідентичностей чоловіків, які мають

секс з чоловіками, в українському суспільстві (на прикладі Донецької області) // М.Г. Касянчук,

Є.Б. Лещинський / Український соціум. – 2008. – № 3 (26). – С. 17-29.

Кон І. Світанкове місячне сяйво / [пер. Ю. Рибачук]. – Львів: НВФ «Українські

технології», 2011. – 560 с.

Кон И. С. Сексология. – М.: Академия, 2004. – 384 с.

Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. – М.: Феникс+, 2001. –

с.

ЛГБТ-вектор Украины. Сборник отчетов по мониторингу / Центр «Наш Мир». – К.:

Центр «Наш Мир», 2013. – 154 с.

ЛГБТ-сім‘ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання / За ред. Г.

Ярманової. – Київ: Інсайт, 2012. – 78 с.

Марценюк Т.О. Крос-культурний аналіз ставлення населення до геїв та лесбійок:

Україна, Швеція, Іспанія, Угорщина та Німеччина / Т.О. Марценюк, Т.О. Новик, Н.В.

Святненко // Український соціум. – 2014. – № 1(48). – С. 31-43.

Марценюк Т.О. ЛГБТ сім‘ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива

владному дискурсу? // Т.О. Марценюк / Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 135:

Соціологічні науки. – С. 50-58.

Марценюк Т. Страх розмаїття: національні властивості толерантности і гомофобії //

Тамара Марценюк / Критика. – Листопад-грудень 2009. – Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146). – С.

-13.

Наказ № 60 «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують

зміни (корекції) статевої належності» від 25 лютого 2011 р. [Електронний ресурс] /

Міністерство охорони здоров‘я. – Доступ з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0239-11

(станом на 16 січня 2015 р.).

Покальчук О. Реалізація права на сім‘ю в Україні: погляд за межі видимої норми /

Оксана Покальчук // ЛГБТ-сім‘ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання / За

ред. Г. Ярманової. – Київ: Інсайт, 2012. – С. 23-36.

Права людини в Україні – 2013: доповідь правозахисних організацій / За ред. Є.Ю.

Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2014. –

с. – Доступ з: http://khpg.org/files/docs/1398017277.pdf (станом на 16 січня 2015 р.).

Реестр ЛГБТ-организаций Украины [обновляемая база данных, электронный

документ] / Совет ЛГБТ-организаций Украины. – По состоянию на 07.02.2014. – 20 с.

Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді / упор. О.

Шевченко, Ю. Франк. – К.: ГО «Інсайт», 2014. – 26 с.

Crethar H. C., Vargas L. A. Multicultural intricacies in professional counseling // The

counselor‘s companion: What every beginning counselor needs to know / [ed. by J. Gregoire & C.

Jungers]. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2007. – 61 p.

Greytak E. A., Kosciw J. G., Diaz E. M. Harsh Realities: The Experiences of Transgender

Youth in Our Nation‘s Schools. – New York: GLSEN, 2009. – 49 р.

Human rights, sexual orientation and gender identity, 14 July 2011 [Electronic Resource]/

General Assembly, United Nations. – Доступ з:

http://iglhrc.org/sites/default/files/Resolution_17%3A19_2011_%20HRC_HRSOGI.pdf (станом на

січня 2015 р.).

Injustice at Every Turn: a Report of the National Transgender Discrimination Survey / [J.

M. Grant, L. A. Mottet, J. Tanis at el.]. – Washington: National Center for Transgender Equality

and National Gay and Lesbian Task Force, 2011. – 228 p.

Mitchel M., Howarth C. Trans Research Review / Martin Mitchel, Charlie Howarth. –

Equality and Human Rights Commission, 2009. – 112 p.

Pardo T. Growing up Transgender: Research and Theory / ACT for (Trans) youth, Part 1. –

March 2008. – 4 p.

Recommendation CM/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers to member states on

measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity [Electronic

Resource] / Council of Europe, the Committee of Ministers. – Доступ з:

http://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColo

rIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (станом на 16 січня 2015 р.).

Safe and Caring Schools for Transgender Students: a Guide for Teachers [Electronic

Resource] / Canada: the Society for Safe and Caring Schools & Communities, 2012. – Доступ з:

http://safeandcaring.ca/wp-content/uploads/2013/08/Transgender-Booklet_Web-Booklet.pdf

(станом на 16 січня 2015 р.).

Seidman S. Beyond the Closet: the Transformation of Gay and Lesbian Life / Steven

Seidman. – Psychology Press, 2004. – 245 p.

Supporting and Caring for our Gender-Expansive Youth / [ J. Baum, S. Brill, J. Brown and

others]. – HRC Foundation, 2012. – 32 p.

Transgender Eurostudy: Legal Survey and Focus on the Transgender Experience of Health

Care / [S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes]. – ILGA Europe, 2008. – 84 p.

Transgender Terminology [Electronic Resource] / National Center for Transgender

Equality. – Updated January 2014. – 2 p. – Доступ з:

http://transequality.org/Resources/TransTerminology_2014.pdf (станом на 16 січня 2015 р.).