DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).118967

Український модерн в теоретичних координатах Ю. Ґабермаса

О. Г. Злобіна

Анотація


Стаття є спробою осмислити трансформації українського суспільства в координатах
взаємовідносин між системою і життєвим світом, спираючись на аналітичну схему Ґабермаса із застосуванням її до аналізу конкретних життєвих практик. Сучасний стан українського суспільства характеризується змінами умов взаємодії між системою (економікою і державою) та життєвим світом (приватною та публічною сферами).
В якості предмету аналізу виокремлено взаємодії клієнта бюрократичної суспільної системи і громадянина держави. Емпіричну базу дослідження становили результати комплексного дослідження забезпечення потреб та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в 6 областях України, зокрема матеріали 6 фокус-групових дискусій з представниками групи вимушено переселених осіб та 12 експертних інтерв’ю с представниками місцевих органів влади у відповідних областях. На прикладі змін в аналізованій системі показано, що попри подібність відповідних систем у посткапіталістичному та пізньокапіталістичному суспільствах, пряма трансформація одного в інше неможлива. Відповідно народжується гібридна система, в якій елементи соціального захисту зберігаються нормативно, але не можуть бути забезпечені системою фактично. Як наслідок система неспроможна ефективно контролювати життєвий світ і фактично заохочує його вивільнення з-під власного диктату.

Ключові слова


система; життєвий світ; українське суспільство; роль клієнта; роль громадянина

Повний текст:

PDF

Посилання


Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма / Юрген Хабермас // Thesis. – 1993. – Т. 1. – Вып. 2. – С.123-136

Habermas J. Theory of Communicative Action. Vol. 1. Boston: Beacon Press, 1984-87. – 562 p.

Хабермас Ю. Что такое "политическое". Рациональный смысл сомнительного наследия политической теологии / Юрген Хабермас/ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/CHto-takoe-politicheskoe

Об утверждении Комплексной государственной программы по поддержке, социальной адаптации и реинтеграции граждан Украины, переселившихся со временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, на период до 2017 года. КМ Украины Постановление КМ, Программа от 16.12.2015 No 1094 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP151094.html

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Февраль 2016 г. Ключевые сообщения о внутреннем перемещении в Украине. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unhcr.org.ua/attachments/article/1232/2016_02_UNHCR%20KEY%20MESSAGES%20O N%20INTERNAL%20DISPLACEMENT%20IN%20UKRAINE%20-%20Rus.pdf

Кутуєв П. В. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція

історичної соціології Ш.Ейзенштадта / П. Кутуєв, О. Якубін, Д.Макаренко, Д. Герчанівський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – 2016. – No 3. – С. 38-61.

Кутуєв П. В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – К. : Сталь, 2005. – 500 с.