Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(19) (2013) ІДЕОЛОГІЧНІ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ УНА-УНСО) Анотація   PDF
Є. О. Васильчук
 
№ 4(20) (2013) ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕЛЕКТОРАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЛУГАНЧАН Анотація   PDF
М. Н. Єнін
 
№ 4(12) (2011) ІДЕОЛОГІЯ ВЛАСНИКІВ КРУПНОГО КАПІТАЛУ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
О. А. Рахманов
 
№ 3/4(35/36) (2017) ІМПЕРАТИВНИЙ МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
В. В. Юровська
 
№ 4(12) (2011) ІНВАРІАНТИ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Е. Ф. Іпатов, В. В. Павловський
 
№ 3/4(31/32) (2016) ІНДИВІДУАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
О. А. Дячук
 
№ 2(18) (2013) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
В. В. Павловський, Д. Л. Герчанівський
 
№ 4(12) (2011) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
І. Л. Бачило, О. В. Соснін
 
№ 1/2(33/34) (2017) ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР Анотація   PDF
О. В. Яновська
 
№ 1/2(33/34) (2017) ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РАНСФОРМАЦІЙ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ Анотація   PDF
А. Ю. Ключкович
 
№ 1(17) (2013) ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Т. С. Андрійчук
 
№ 3/4(27/28) (2015) Інститути громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки України Анотація   PDF
А. А. Головка
 
№ 1/2(25/26) (2015) Інституційні особливості державної комунікації українського уряду: на прикладі політики євроінтергації Анотація   PDF
Х. Сухова
 
№ 4(12) (2011) ІНТЕРНЕТ І ПРАВО: ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
О. Баранов
 
№ 1/2(33/34) (2017) ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО ЯК РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР (З ПОГЛЯДУ МОДЕЛІ Ґ. БЕККЕРА ТА КОНЦЕПЦІЇ МІКРО-МАКРО ПЕРЕХОДІВ ДЖ. КОЛМЕНА) 1 Анотація   PDF
В. А. Шелухін
 
№ 1/2(33/34) (2017) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Вадим Черниш, Махадеван Прем
 
№ 4(12) (2011) ІНФОРМАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
О. О. Городецький
 
№ 1/2(29/30) (2016) Історія становленння кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів Анотація   PDF
В. М. Нікітенко
 
№ 2(14) (2012) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ Анотація   PDF
Т. О. Черкашина
 
№ 2(18) (2013) ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
О. С. Степанченко
 
№ 3(15) (2012) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ТИТУЛАТУРИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. В. Костенко
 
№ 3/4(27/28) (2015) Історична соціологія: становлення і розвиток в контексті соціокультурного буття ХХ ст Анотація   PDF
В. В. Пержун
 
№ 1(13) (2012) АБСУРДНО-ЕПАТАЖНІ ДОМІНАНТИ ІДЕЙНОГО БАЗИСУ ПАНК-СУБКУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Є. О. Васильчук
 
№ 3/4(27/28) (2015) Агресивна поведінка та злочинність, її види на сучасному етапі Анотація   PDF
В. О. Михайлов
 
№ 2(38) (2018) АГРЕСИВНА ТА НАСИЛЬНИЦЬКА ПОВЕДІНКА СЕРЕД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Анотація   PDF
О. Б. Орос
 
51 - 75 з 493 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>