Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(15) (2012) СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ Анотація   PDF
І. О. Титаренко, Є. Шилова
 
№ 4(20) (2013) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВЦІВ ЯК ЮРИДИЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
І. В. Костенко
 
№ 3(15) (2012) СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД В РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ВНЗ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
О. П. Крижанівська, І. С. Попова
 
№ 3/4(31/32) (2016) СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ Анотація   PDF
Н. В. Дзюба
 
№ 4(20) (2013) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ Анотація   PDF
К. А. Абрамова
 
№ 2(14) (2012) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА СКАРГИ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ Анотація   PDF
А. В. Мороз
 
№ 3/4(31/32) (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕРБАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ВЗАЄМОДІЇ З ПСИХІЧНО ХВОРИМИ Анотація   PDF
О. Ф. Піронкова
 
№ 3(19) (2013) СОЦІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПОМІЖ ЛІБЕРАЛІЗМОМ ТА ДЕРЖАВОЦЕНТРИЗМОМ: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
П. В. Кутуєв, Д. Л. Герчанівський
 
№ 3(15) (2012) СОЦІУМ СУЧАСНОГО МІСТА: СПІЛЬНОТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. М. Рішко
 
№ 1(13) (2012) СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧУЖИНЦЯ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МЕЖАХ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
А. С. Гарбадин
 
№ 3/4(27/28) (2015) Співвідношення понять «організаційно-господарські відносини» та «державне регулювання господарської діяльності» Анотація   PDF
С. І. Бевз
 
№ 2(14) (2012) СПІВВІДНОШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ І ПРИМУСУ У ТВОРЕННІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ НІМЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ІДЕАЛІСТІВ Анотація   PDF
П. Р. Параняк
 
№ 1/2(25/26) (2015) Співпраця з регіональними міжнародними організаціями Африки як засіб реалізації зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан Анотація   PDF
М. С. Дьомочко
 
№ 4(20) (2013) СПІЛКУВАННЯ В ОНЛАЙН-ІГРАХ ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИКІВ У РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ Анотація   PDF
А. М. Рябчук, А. Ю. Прокопенко
 
№ 1/2(25/26) (2015) Специфіка інституціоналізації українсько-російського державного кордону: від внутрішнього адміністративного до зовнішнього державного кордону Анотація   PDF
О. О. Усенко
 
№ 2(18) (2013) СПЕЦИФИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ Анотація   PDF
О. В. Белянська
 
№ 1/2(33/34) (2017) СПРОБА АНАЛІЗУ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ В ПЛОЩИНІ ТРАВМАТИЧНИХ ТЕОРІЙ Анотація   PDF
Л. В. Берездецька
 
№ 4(20) (2013) СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПОЧИНАЄТЬСЯ В ГОЛОВАХ ЛЮДЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ Анотація   PDF
Г. А. Нерсесян
 
№ 1(37) (2018) СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. В. Бачинський
 
№ 3(15) (2012) СТАН РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. В. Паніч
 
№ 2(38) (2018) СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ) Анотація   PDF
В. Г. Верещак
 
№ 3/4(31/32) (2016) СТАТЕВЕ ПИТАННЯ Й ПРОСТИТУЦІЯ В ЖИТТІ СТУДЕНТСТВА ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
М. Е. Кругляк
 
№ 2(22) (2014) Стратегії і виклики соціальної роботи із внутрішньо переміщеними особами Анотація   PDF
Н. Є. Гусак, Т. В. Семигіна, С. О. Трухан
 
№ 2(38) (2018) СТРАТЕГІЇ ВПЛИВУ НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ У НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНІЙ НІМЕЧЧИНІ Анотація   PDF
С. А. Дмитрашко
 
№ 2(22) (2014) Стратегічна політика Організації Північноатлантичного договору щодо системи партнерств: виклики і перспективи Анотація   PDF
В. В. Корнілова
 
401 - 425 з 493 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>