Інформація про автора

Бован, К. С., НТУУ «КПІ», Україна