DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).50946

Основні етапи історії крайніх правих політичних партій у післявоєнній Німеччині (на прикладі Націонал-демократичної партії Німеччини)

Марта Гримська

Анотація


Розглянуто становлення крайніх правих політичних партій у Німеччині після ІІ світової війни. Виокремлено основні етапи їх розвитку і охарактеризовано кожен з них. Висвітлено становлення Націонал-демократичної партії Німеччини та її ідеологічні засади. Визначено місце НДПН у партійно-політичній системі сучасної Німеччини і доведено, що її вплив на політичний порядок денний лише зростатиме.


Ключові слова


ідеологія; політичні партії; крайні праві політичні партії; Німеччина; Націонал-демократична партія Німеччини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванов О. Утворення націонал-демократичної партії Німеччини та спроби її утвердження в політичній системі ФРН (1964-1971 рр.) / Олександр Іванов, Артем Йовенко // Схід. – 2009. – № 5 (96). – С. 68-73.

Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи / А. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип.15. – С.131-141.

Шеховцов А.В. Нові праворадикальні партії в сучасних європейських країнах: причини електоральної підтримки: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А.В. Шеховцов ; Чорномор. держ. ун-т ім. П.Могили. – Миколаїв, 2010. – 17 с.

Arbeit. Familie. Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) [Elektronische Ressourcen] // Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) – Elektronischen Daten – Zugangsmodus: http://medien.npd.de/dokumente/parteiprogramm.pdf (am 10 June 2015 angesehen). – Titel von der Bildschirm.

Bundestagswahlen [Elektronische Ressourcen] // Der Bundeswahlleiter. – Elektronischen Daten – Zugangsmodus: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/ (am 2. April 2015 angesehen). – Titel von der Bildschirm.

Hainsworth P. The extreme right in Europe / Paul Hainsworth. – New York: Routledge, 2008. – 176 p.

Ignazi P. Extreme right parties in Western Europe / Piero Ignazi. – Oxford: OUP Oxford, 2006. – P. 61.

Mudde C. The ideology of extreme right / Cas Mudde. – Manchester&New York: Manchester University Press, 2000. – Р. 61-62.

Williams M. H. The impact of radical right-wing parties in West European democracies / Michelle Hale Williams. – New York: Palgrave Macmillan, 2006. – 248 p.