DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).37172

ЧИННИКИ НАБУТТЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ БАГАЇ (НА ПРИКЛАДІ СЦЕНАРІЇВ НАВЕРНЕННЯ ВІРЯН КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ)

О. В. Богданова, Є. С. Дудко

Анотація


У статті представлено аналіз чинників вибору релігійної ідентичності багаї, здійснений на основі глибинних інтерв’ю та спостережень у київській громаді. Виокремлено світоглядні й організаційні аспекти багаї, що сприяли наверненню до цього віросповідання, попри те, що воно не є традиційним для сучасного українського суспільства, а також проаналізовано функціональність віри та громади багаї для її вірян. На основі теоретичного й емпіричного матеріалу запропоновані припущення щодо процесу набуття нової релігійної ідентичності, що мають значення для подальшого розвитку теорії релігійного навернення (конверсії).

Ключові слова


релігійне навернення; релігійна конверсія; релігійна ідентичність; багаї; нетрадиційні релігії в Україні

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова О. Наскільки релігійним є українське суспільство? Порівняльний аналіз показників релігійності за даними міжнародної програми соціальних опитувань (ISSP, 2008) / Олена Богданова // Наукові записки НаУКМА. Серія "Соціологічні науки". – 2009. – Т. 96. – С. 67–73.

Інтерв’ю № 1. – Київ, 13.02.2013.

Інтерв’ю № 2.1. – Київ, 16.02.2013.

Інтерв’ю № 2.2. – Київ, осінь 2008.

Інтерв’ю № 3.1. – Київ, 02.03.2013.

Інтерв’ю № 3.2. – Київ, осінь 2008.

Інтерв’ю № 4.1. – Київ, 02.03.2013.

Інтерв’ю № 4.2. – Київ, осінь 2008.

Інтерв’ю № 5. – Київ, 09.03.2013.

Інтерв’ю № 6. – Київ, 27.05.2013.

Інтерв’ю № 7. – Київ, 28.05.2013.

Інтерв’ю № 8. – Київ, осінь 2008.

Інтерв’ю № 9. – Київ, осінь 2008.

Миронович Д. Релігійна конверсія та новітні релігійні організації в Україні: досвід біографічного аналізу / Дмитро Миронович // Методологія, теорія та практика аналізу сучасного суспільства. – 2010. – Вип. 16. – C. 542-547.

Община бахаи: основания, цели и намерения / Пер. с англ. на рус.; Всемирный центр бахаи, Хайфа, 1990. – К.: ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги». – 2000. – 42 с.

Перкінс М., Хейнсворт Ф. Віра багаї / Мері Перкінс, Філіп Хейнсворт. – К. : ВІПОЛ. – 2000. – 75 с.

Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин [Електронний ресурс]// Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин [Інформаційні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» 22 квітня 2013 р.] – К. : Цент Разумкова. – 2013. – С. 23–48. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/Przh_Religion_2013.pdf

Рязанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної

діагностики / Людмила Рязанова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 114–125.

Скокова Л. Автобіографічні повідомлення як джерело у дослідженні проблеми релігійної ідентичності: кейс-стаді // Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід / Людмила Скокова. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 137 – 165.

Филипович Л. Проблема вибору нетрадиційної віри / Людмила Филипович // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / За ред. Анатолія Колодного (голова ред. колегії) та ін. – Т. 8. Нові релігії України. – Київ, 2010. – C. 132-143.

Bainbridge W. S. The Sociology of Conversion / William Sims Bainbridge // Handbook of Religious Conversion / Ed. by H. Newton Malony, Samuel Southard. – Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1992. – P. 178–191.

Gooren H. Reassessing Conventional Approaches to Conversion: Toward a New Synthesis / Henri Gooren // Journal for the Scientific Study of Religion. – 2007. – Vol. 46, #3. – P. 337–353.

Gooren H. Religious Conversion and Disaffiliation: Tracing Patterns of Change in Faith Practices / Henri Gooren. –N.Y. : Palgrave Macmillan, 2010. – 224 p.

Hood R.W. Conversion, Spiritual Transformation and Deconversion / Ralph W. Hood Jr., Peter C. Hill, Bernard Spilka // The Psychology of Religion: An Empirical Approach 4th ed. – New York, London : the Guilford Press, 2009. – P. 206-245.

Hutter M. Baha’i / Manfred Hutter // The Brill Dictionary of Religion: in 4 vols. / Ed. by Kocku von Stuckrad. – Leiden, Boston : Brill. – 2006. – V.1. – P. 158–160.

Jindra I. W. A New Model of Religious Conversion: Beyond Network Theory and Social Constructivism / Ines W. Jindra. – Leiden, Boston : Brill. – 2014. – 228 p.

Johnson T. M. Religious Affiliation / Todd M. Johnson, David B. Barrett //Encyclopedia of Population: in 2 vols. // Eds. Paul Demeny and Geoffrey McNicoll. – Vol. 2. – New York : Macmillan Reference USA, 2003. – P. 835–837.

Snow D. A. The sociology of Conversion / Daniel A. Snow, Richard Machalek // Annual Review of Sociology. – 1984 – Vol.10. – P. 167–190

Universal House of Justice Elected [Electronic Resource] / Baha’I World News Service; Baha’I International Community. – 30 April 2013. –Access Mode: http://news.bahai.org/story/951