DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36058

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

А. Ю. Нашинець-Наумова

Анотація


Проаналізовано систему правового регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації на прикладі окремих держав світу. Автор пропонує розглядати інформаційну безпеку в цивільній авіації в двох площинах, з одного боку, як безпосередньо захист інформації на об’єктах повітряного транспорту, з    іншого – як захист інформаційних систем, які фактично є засобом передачі інформації.

Ключові слова


інформаційна безпека; цивільна авіація; повітряний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Про доступ до публічної інформації: Закон України // Урядовий кур'єр. – 15.02.2011. – № 28.

Про захист персональних даних: Закон України // Голос України. – 16.09.2010. – № 172.

Арістова І.В. Роль органів внутрішніх справ України у становленні інформаційного суспільства та інформаційної держави / І.В. Арістова // Збірник праць науковців у галузі права. До 70-річчя О.М.Бандурки / За загальною редакцією К.Б. Левченко. – К.: Юрисконсульт, 2007. – С.24-36.

Бачило И.Л. Информационное право: актуальные проблемы теории и практики / И.Л. Бачило. – М.: Юрайт. – 2008. – 435 с.

Брижко В.М. Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 1(37)/2013. – С.70.

Інформаційне право України: концептуальні основи формування / Р.А. Калюжний [и др.] // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – №3(6). – 2001. – С. 234-244.

Інформаційне право (основи теорії і практики / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.

Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. – К.: Знання, 2004. – 268 с.

Копылов В.А. Информационное право / В.А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 512 с.

Кормич Б.А. Информационная безопасность: организационно-правовые основы: учеб пособие / Б.А. Кормич. – К: Кондор, 2004. – 324 с.

Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник / А.І. Марущак. – К : КНТ, 2007. – 532 c.

Соколов А.В. Розвиток інформаційного забезпечення системи державного управління: Монографія / А.В. Соколов. – Київ, 2010. – 240 с.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації: Постанова КМУ. – № 1587 від 28.12.1996.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник / В.А. Ліпкан. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

Олійник О.В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів в Україні: Монографія / О.В. Олійник. – Київ, 2010. – 226 с.

Федоров Л.С. Управління і регулювання на транспорті / Л.С. Федоров. – М.: ГУУ, 2013. – 274 с.

Транспортная система Франции : Електронний ресурс : [Режим доступу] http://france-ai.ru/transportnaya-sistema-francii.html.

Транспортная система Великобритании : Електронний ресурс : [Режим доступу] http://www.niemi.ru/velikobritanija/transportnaja-sistema-velikobritani.