DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36053

ПОДАТКОВИЙ ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

Н. І. Золотарьова

Анотація


Розглянуто види водокористування та система платежів, що стягуються за використання води. Запропоновано встановити адміністративну відповідальність за несанкціоновані забруднення водних об’єктів.

Ключові слова


водокористування; дозвіл на спеціальне водокористування; адміністративний штраф

Повний текст:

PDF

Посилання


Пучинина Т.Г. Основы экологического права.Учебное пособие.- Красноярск: Издательский центр Красноярского государственного университета. 1999. – С. 52.

Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 24. – Ст.189

Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 36. – Ст.299

Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник/І.І. Бабін. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 458-463.

Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 13-17. – Ст.112.