ОМБУДСМЕН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Т. О. Чепульченко

Анотація


У статті аналізуються законодавчі засади прав дитини в Україні, що слід розглядати як складову прав людини. Наводиться зарубіжний досвід щодо механізму захисту прав дитини, зокрема, розглядається функціонування інституту омбудсмена в сфері прав дитини в інших країнах. Здійснюється аналіз дії даного інституту в Україні - Уповноваженого з прав дитини.

Ключові слова


права дитини; права людини; механізм захисту прав дитини; омбудсмен; уповноважений з прав дитини

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N 30. - Ст. 142.

Конвенция о правах ребенка (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) // Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. - М.: Юнисеф, 1998. - С. 23-50.

Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. – за ред. В.В. Бойцової - М.: Изд-во БЕК, І996. - 408 с.

Войцеховська Ю.А. Права дитини в контексті прав людини // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи: сб. стат. / За ред. М. Головка, Я Морзе, П. Біленчука. - К.: АПСВ, 1998. - С. 27- 30.

Институт уполномоченных по правам ребенка // Innocenti diges: Дайджест основных сведений по важнейшим проблемам в области прав ребенка. - М.: Юнисеф, 1997. - 20 с.

Опацький P.M. Уповноважений Президента України з прав дитини: шляхи удосконалення – за ред. P.M. Опацького. // Юридична наука. - № 4. - 2012. - С. 19-24.

Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11 серпня 2011 р. № 811/2011 // Електронний ресурс: Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим пошуку: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/811/2011.

Шведський Інститут. Постметодика // Критичне мислення: Науково- методичний педагогічний журнал. - № 3 - 2001. - С. 10-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.