ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

А. Ю. Нашинець-Наумова

Анотація


На основі теоретико-правового аналізу загальновизначених наукових дефініцій, вітчизняних трактувань, узагальнено поняття «інформаційна безпека». Увагу зосереджено на якісному дослідженні нормативно-правових актів державного рівня, відповідно до кожного з яких висвітлено контекст та особливості використання зазначеного поняття.

Ключові слова


: інформаційна безпека; інформаційний простір; державна інформаційна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемов В.Ю. Законодавчі проблеми захисту інформації з обмеженим доступом в комп'ютерних мережах / В.Ю. Артемов, С.О. Климчук // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18: Економіка і право : збірник. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 4. – С. 115-125.

Баранов А.П. Актуальные юридические аспекты практической информационной безопасности // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2009. – № 4. – С. 51-55.

Бачило И.Л. Информационное право: актуальные проблемы теории и практики / И.Л. Бачило. – М.: Юрайт. – 2008. – 435 с.

Брижко В.М. Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 1(37)/2013. – С.70.

Гавловский В. Информационная безопасность: защита информации в автоматизированных системах (организационно-правовой аспект) // Правовое, нормативное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в Украине. – К., 2000. – С 50-52.

Гевлич А., Селіванов В. Державна політика України у сфері захисту персональних даних: міжнародно-правовий аспект // Право України. – 2006. – № 1. – С.9-16.

Інформаційне право України: концептуальні основи формування / Р.А. Калюжний [и др.] // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – №3(6). – 2001. – С. 234-244.

Кормич Б.А. Информационная безопасность: организационно-правовые основы: учеб пособие / Б.А. Кормич. – К : Кондор, 2004. – 324 с.

Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник / А.І. Марущак. – К : КНТ, 2007. – 532 c.

Інформаційне право (основи теорії і практики) / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.

Информатизация, право, управление (организационно-правовые вопросы): Монография / Р.А. Калюжный, А.Д. Крупчан, В.Д. Гавловский, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швец, B.C. Цимбалюк; За заг. ред.: М.Я. Швеца, А.Д. Крупчана. – К.: НДЦ правовой информатики АПрНУ, 2002. – 191 с.

Проект Доктрини інформаційної безпеки України (РНБО України) : Електронний ресурс : [Режим доступу] http://www.strateger.net/Doktrina_ nacionalnoj_besopasnosti_Ukraini

Громико І., Саханчук Т. Державна домінантність виз-начення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам // Право України. – 2008. – № 8. – С. 130–134.

Правові основи інформаційної діяльності: Навч. посібник / С.Ф. Гуцу. – Х.: Нац. Аерокосм. Ун-т «Харк. авіац. ін.-т», 2009. – 48 с.

Харченко Л.С. Інформаційна безпека України: Глосарій / Л.С. Харченко, В.А. Ліпкан, О.В. Логінов. – К.: Текст, 2004. – 136 с.

Кравець Є.Я. Інформаційна безпека держави // Юридична енциклопедія: У 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. Енцикл., 1998. – 1999. – Т. 2. – С. 714–715.

Про основи національної безпеки України: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2003. – 30 лип.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навч. посіб. / В.А Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2007. – 14 лют.

Про національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі: Указ Президента України від 6 червня 2006 р., № 493/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 21 черв.

Медвідь Ф. Інформаційна безпека України в контексті становлення стратегії національної безпеки держави // Юрид. вісн. України. – 2008. – № 43. – 25-31 жовт.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.