ПРАВОЗАХИСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Д. І. Голосніченко

Анотація


Аналізуються правозахисні повноваження різних державних органів, підкреслюється, що не тільки правоохоронні органи є їхніми носіями. Особливу увагу приділено повноваженням виборчих комісій щодо розгляду звернень громадян. Запропоновано прийняти Закон України “Про територіальні виборчі комісії”, норми якого визначали б основи компетенції цих органів держави України.


Ключові слова


державні органи; правозахисні повноваження; неправоохоронні органи держави; виборчі комісії

Повний текст:

PDF

Посилання


Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

Голосніченко Д. І. Розмежування предметів податкового і митного права при викладанні цих навчальних дисциплін у вузах України / Д. І. Голосніченко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – Вип. 16. – С. 85–87.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України” від 15 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 14. – Ст. 116.

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30–31. – Ст. 382.

Голосніченко Д. І. Повноваження виборчих комісій щодо розгляду заяв і скарг виборців / Д. І. Голосніченко // Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства : матеріали Наук.-практ. конф. (Київ, 24 листопада 2005 р.). – К. : ПЦ “Фоліант”, 2005. – С. 177–180.

Закон України “Про внесення змін в Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 21 грудня 2005 р. № 3253-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 5–6. – Ст. 75.

Закон України N 2487-VI від 10.07.2010 р. «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N35-36. – Ст. 491.

Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 33. – Ст. 280.

Афанасьєв К. Адміністративна відповідальність за порушення виборчих прав громадян України / К. Афанасьєв // Вибори та демократія. – 2006. – № 3 (9). – С. 60–64.

Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні поняття / Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. – К. : ГАН, 2005. – 232 с.

Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу / Кузьменко О.В. – К.: Атіка. 2005. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.