DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33906

СЛОГАН ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

В. Є. Слушаєнко, М. П. Сєрик

Анотація


 У статті розглядаються деякі проблеми розвитку соціальної реклами в Україні та світі, підвищення її ефективності у вирішенні багатьох нагальних потреб сучасного суспільства: алкоголізм, наркоманія, СНІД, тютюнокуріння, насильство у сім’ї, тощо. Особлива увага приділяється аналізу місця і ролі слоганів у соціальній рекламі. Оскільки саме вони, на думку, фахівців, є дієвим засобом підсилення впливу на конкретну людину, споживача соціальної реклами. Та суттєво допомагають досягти бажаного ефекту. Може стати в нагоді не тільки фахівцям і студентам, але і широкому загалу читачів, що цікавляться цією проблемою. 


Ключові слова


слоган; соціальна реклама; критерії ефективності рекламної кампанії

Повний текст:

PDF

Посилання


[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.unian.ua/print/526644

Селиверстов С. Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом. – Самара: Издательський Дом: «Баxраx - М», 2006. – 288с.

Георг Фельсер. Псиxология потребителей и реклама / Пер. с нем. - X.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2009. - 704 с.

У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. Реклама: принципы и практика / Пер. с англ. Под ред. С. Г. Божук. – СПб: Питер, 2003. - 800с.

Псиxология в рекламе / Под. ред. кандидата псиxологическиx наук П. К. Власова / 2-е издание, дополненное, переработанное, исправленное. – X.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. - 320 с.

Коментарі. – 2011 - 20травня. – С.29

День. - 2011. - 13-14 травня

Газета по-українськи. - 2011. - 27 квітня