DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).33900

ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ РЦСССДМ

І. В. Пиголенко, І. А. Мєсьянінова

Анотація


Дана стаття присвячена дослідженню емоційного вигорання фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді міста Києва. На основі спостереження за працівниками описуються основні проблеми, які виникають в їх роботі, причини емоційного вигорання та рекомандації для профілактики.

Ключові слова


синдром "емоційного вигорання"; фахівець із соціальної роботи; професійна готовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансимова М.П. , Борисова М.В, Основные направления профилактики и коррекции профессионального выгорания // Ансимова М.П., Борисова М.В. − Ярославский педагогический вестник № 2. − Том 2. − 2011. − C. 212 − 213 [Eлектронний ресурс] − Pежим доступу до журн. http://vestnik.yspu.org/releases/2011_2pp/50.pdf

Жогно Ю.П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів // Одеса. − 2009.− C. 8.

Зайганов Р.М.Проклятие профессии:бытие и сознание практического психолога. − М.: 2001. − С.5.

Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника // Навчально-методичний посібник. − Київ: ДЦССМ, 2004. − C. 164.

Рогинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях// Т.И.Рогинская // Психологический журнал – М.: 2002. – № 3 – С. 85–95.

Про затвердження нової редакції кваліфікаційної

характеристики професії «Фахівець із соціальної роботи» за станом від 25.05.2012 № 324 / Міністерство соціальної політики України . − Офіц. вид. − Офіційний вісник України: [Eлектронний ресурс] − Pежим доступу до журн. http://ovu.com.ua/

Ярема Р.Т. Психотехнологія роботи з кадровим резервом на заміщення керівних посад в огранах виконавчої влади // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України −2012. − С. 2 // Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського // [Eлектронний ресурс] − Pежим доступу до http://www.nbuv.gov.ua

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників № 324 від 10.14.2005 Випуск № 80 Соціальні послуги / Міністерство соціальної політики України − Офіц.вид. − С. 5. − Офіційний портал України: [Eлектронний ресурс] − Pежим доступу до довіднику http://ua-info.biz/legal/baseft/ua-smwajt/str5.html